WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Finne & Kvenild A/S

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Ristet kaffe. Finne & Kvenild A/S. Foto: Sverresborg Museum
Finne & Kvenild A/S Bygning i Nedre Bakklandet 54

Finne & Kvenild A/S, grossistfirma, Nedre Bakklandet 54, etablert 1901 av Carl Valentin Finne - grosserer og Birger Kvenild - grosserer. Firmaet gikk i 1932 over til aksjeselskap. Disponent var i 1949 Just Meincke Finne.

Virksomheten var i den første tid begrenset til kafferisteri og kryddermølle, men gikk senere over til også å omfatte alle slags en gros salg av alle slags kolonialvarer. Firmaet hadde sin kundekrets i Trøndelag og Mørefylkene, samt i hele Nord-Norge. Kommisjonslager var opprettet på en rekke steder.I 1949 var beskjeftiget 20 funksjonærer og arbeidere.

Firmaet hadde lager i Kjøpmannsgata 65, og eide også Kjøpmannsgata 15 tidligere.

Finne & Kvenild A/S ble på generalforsamling 8. april 1960 fusjonert med grossistfirma L.H. Wilhelmsen A/S, og gikk senere inn i FIGRO Vareforsyning A/S.

FIGRO Varehandel A/S var en direkte fortsettelse av firmaet L.H. Wilhelmsen A/S som 23. april samme år hadde fusjonert med de tre grossistfirmaene Finne & Kvenild A/S, Chr. Johnsen A/S og Jacob Larsen A/S.


Kilder

  • Trondheim handelsregister 1960
  • Det norske næringsliv. Fylkesleksikon sør-Trøndelag 1949.
  • Olaus Schmidt. Handelsboka for Trondheim 1946