WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Fangeleiren Skorpa i Troms

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Minnetavle for fangeleiren på Skorpa. Foto: Jan Habberstad mai 2019
Kart over Skorpa
Fangeleiren i Skorpa
SS Orama synker 8. juni 1940

Skorpa fangeleir i Troms ble opprettet på øya Skorpa i 1940 av 6. divisjon for å holde tyske krigsfanger innesperret etter det tyske angrepet på Norge. Skorpa var den viktigste fangeleiren i Nord-Norge og hadde i begynnelsen av mai ca. 400 fanger fra de tre våpengrenene Luftwaffe, Kriegsmarine og Heer, i tillegg til noen sivile tyske sjømenn. 40 av disse var piloter fra Luftwaffe. Da leiren ble nedlagt etter den norske kapitulasjon var antall fanger ca. 500. Fangeleiren ble opprettet i april 1940 og varte til 12.juni samme år

Alle tyskere som ble tatt til fange i Nord-Norge skulle samles på Skorpa, som var hovedfangeleiren i regionen. Krigsfangene var av mange kategorier; militært personell fra Wehrmacht, fra marinen Kriegsmarine og flyvåpenet Luftwaffe. I tillegg var det sivile fanger fra tyske trålere og fra handelsskip som var forlist eller erobret ved kysten av Nord-Norge. Om lag 550 tyskere satt fengslet på Skorpa. Mangelen på interneringsmuligheter for sivile tyskere gjorde det nødvendig å plassere sivile i samme leir som de militære.

Senioren blant de tyske fangene var fregattkaptein Alfred Schulze-Hinrichs, som ble tatt til fange etterat hans fartøy, jageren Erich Koellner, sank 13. april under slaget om Narvik. Sammen med 154 andre fanger ble han først sendt til en interneringsleir på Vardøhus festning i Finnmark på DS Nova. 13.mai ble de 155 tyskerne flyttet til Skorpa, også denne gang foregikk transporten med Nova. På turen ble 25 nye fanger plukket opp i Hammerfest. Fangetransporten til Skorpa ble ekskortert av patruljebåten Ingrid, en beslaglagt tysk tråler. Helt til juni kom det stadig flere tyske fanger til Skorpa; tyskerne hadde kapitulert på Narvik-avsnittet; nedskutte flygere og fanger tatt av gjenværende norske tropper på Helgelandskysten ble smuglet forbi tyske linjer til Skorpa.

Åtte tyske flymannskapet ble tatt til fange da to tyske Heinkel He 115s måtte nødlande på Ørnes og i Brønnøysund etter å ha sluppet opp for drivstoff. Mannskapene, med Leutnant zur See Joachim Vogler and Oberleutnant zur See Bärner i spissen ble tatt til fange av lokale norske militære styrker. Flyene ble overtatt av Marinens flygevåpen.

40 personer fra Luftwaffe ble sendt mot Storbritannia med troppetransportskipet «SS Orama». Den 8. juni ble dette skipet senket av den tysk krysseren «Admiral Hipper». 19 personer omkom, 280 ble tatt til fange .

Samme dag senket Admiral Hipper sammen med «Gneisanau» og «Scharnhorst» 5 andre britiske skip som var på tilbaketur til Storbritannia; flyfraktefartøyet «HMS Glorious», destroyeren «HMS Ardent», destroyeren «HMS Acasta», tråleren «Juniper» og tankskipet «Oil Pioner» . Til sammen 1612 briter som var del av den britiske ekspdisjonsstyrken omkom.


SS Borgund rescued two survivors from Acasta three days later, along with 36 men from Glorious. One of the men from Acasta later died of his wounds. All of the men saved by Borgund were set ashore at Tórshavn in the Faroe Islands on 13 June.

Kilder

  • Minnested på Harangsfjellet
  • Wikipedia