WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Estenstadhytta

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Estenstadhytta ligger i Estenstadmarka.

I 1958 ble Estenstadhytta bygd, mye av arbeidet ble gjort på dugnad. Det ble en del diskusjon i styret om det skulle bygges vei til hytta for å få fram materialene, men det ble nedstemt. For de som da var forholdsvis unge, var det utenkelig med vei inn i marka. Da var det bare en mulighet igjen: å bære materialene fra Tømmerholt til byggeplassen. Det var ikke lørdagsfri dengang så det var hovedsakelig søndagene som ble benyttet til transport av materialer. Da gikk det en lang karavane med sandsekker og stein, i godvær, regn og snøslaps til alle varene var på plass, og arbeidet kunne igangsettes. På byggetomta stod det noen tapre damer og kokte kaffe på propan, stekte vafler og serverte transportgjengen.

Estenstadhytta etter 1974

Estenstadhytta ble bygget på i 1974.Foto: Greta og John Heggem

Det ble stiftet en forening i 1966: Strindamarka Vel der medlemmene betalte en fast årlig kontingent. Disse pengene skulle gå til reparasjoner, vedlikehold og eventuelle nyinnkjøp til hytta. Det ble ansatt vertskap som skulle stå for alt salg og servering fra hyttas kjøkken. Det ble etterhvert trangt om plassen slik at en måtte gå til det skritt å sette opp et tilbygg i 1974. I mellomtiden var det bygd vei og varene ble kjørt helt fram. Senere tok kommunen over all løypepreparering med sine maskiner. Den første lysløypa ble anlagt i 1965 fra Lohove. Den ble senere utvidet til Stokkanmarka.

Strindamarka Vel ble som nevnt stiftet i 1966. Det første styret var Idar Dahl, Birger Evensen, Sverre S Klingenberg og Erling Sletbak som formann. Velforeningen gjorde utmerket arbeid både med vedlikehold av hytta og stell av stier og skiløyper både sommer og vinter.

Styret valgte en egen løypekomité med ansvar for løypene og en for hytta. Imidlertid ble Strindamarkas Vel oppløst på årsmøtet den 16.10.1990 (enstemmig). Siste styret var Øistein Solum (formann), Bjarne Granmo, Helge Hoff og Ole Brevik. Trondheim kommune har etter denne dato alt ansvar for vedlikehold av stier og løyper og for Estenstadhytta.

På tur i Estenstadhytta 1965. Foto: Jan Habberstad

På tur til Månen i marka 1965. Fra venstre Åsta _, Kjell Hansen, Marit Estenstad, Ola _, Kjell Halvorsen.

Kilde

  • 1. Strinda den gang da 2001:

Randi Tvete Vik: {http://www.strindahistorielag.no/Estenstadveteran-Aarbok-2001.pdf Møte med en Estenmarkveteran og litt om Estenstadhyttas historie.]
Randi Tvete Vik: Den første vertinna på Estenstadhytta.
Ragnhild E. Lande: Vertskap på Estenstadhytta i 25 år.

  • 2. Strinda den gang da 2009:

Randi Moxness: Estenstadhytta 50 år - slik startet det

  • 3. Trondheim bydrift

Eksterne lenker