WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Estenstaddammen

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Estenstaddammen
Foto: Kristine Stene. Oppdag Strinda-,Malvik- og Nordmarka
Kart over Estenstaddammen
Vann-Nett
Utløpet fra Estenstaddammen.JPG
Vann-Nett

Estenstaddammen, 250 moh, vannforekomst 123-37395, er en relativt liten dam på 0.038 km2 som ligger i Strindamarka, øst for Trondheim. Dammen har et oppstrømsareal på 0.63 km2 og ligger rett ovenfor Tømmerholtdammen, begge er kunstige dammer som ligger i Stokkanbekken sitt nedbørfelt.

Estenstaddammen er et yndet utfluktssted i Estenstadmarka. Midt i et kupert terreng med mye barskog bidrar åpent kulturlandskap og vann til kjærkommen variasjon.

Så sent som på begynnelsen av dette århundre var det ingen annen vannforsyning i Strinda enn gårdsbrønner. I 1908 ble det foreslått for Strinda formannskap å gjøre Estenstaddammen til uttakssted for vannforsyning i Strinda kommune.

I 1910 ble Estenstad kjøpt. I 1912 sysselsatte vannverket 20-40 anleggsarbeidere, og året etter stod vannverket klart til bruk. Men det viste seg snart at vannkvaliteten ble en del forringet gjennom lagring i bassenget. Vannet ble brunfarget av myrmalmen og myrlaget på bunnen. Mange forslag ble lagt fram og prøver ble foretatt uten at vannet ble renere. I 1921 ble det vedtatt å fjerne myra helt ned til sand og leirbunn. 50.000 m3 masse måtte fjernes. Da arbeidet var ferdig i 1924 var vannkvaliteten utmerket. Imidlertid var behovet for vann sterkt økende. Ved Tømmerholt lå det en dam bygd i 1912-13 med brunt, ubrukelig vann. Kommuneingeniøren foreslo at myrmassene også i denne dammen skulle fjernes. Her var det 100.000 m3 som måtte ut. Da denne jobben var utført i 1933, samlet bassengene 375.000 m3. Stedet der myrmassene havnet ble kalt Myrtippen. I 1964 stod fellesvannverket for Trondheim og Strinda klart. Men ennå skulle det gå 33 år før Estenstaddammen ble avviklet som vannmagasin og Jonsvatnet overtok helt og fullt. Den høyest beliggende bebyggelsen fikk vann fra Estenstadmarka helt fram til 1997.

Tidligere var det fiskeforbud både i Tømmerholtdammen og Estenstaddammen på grunn av drikkevannsrestriksjoner, men disse ble opphevet i 2004.

Estenstaddammen 2015 Foto: Jan Habberstad

Demningen mellom Estenstaddammen til høyre og Tømmerholtdammen

Estenstaddammen fra øst. Foto: Jan Habberstad

Bildet viser Estenstaddammen fra øst. Til høyre i bildet ligger Estenstad.

Se også

Kilde

  • Kristine Stene. Oppdag Strinda-,Malvik- og Nordmarka