WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Estenstad

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Mot Estenstad. Foto: Jan Habberstad
Infoskilt Estenstad. Foto: Jan Habberstad

Estenstad gnr 44/1 ligger i Estenstadmarka. Ved nordsida av Estenstaddammen (Øverdammen) kan vi se hustuftene av gården som var den største av gårdene i det som i tidligere tider ble kalt Estenstadgrenda. Jordkjelleren er spesielt godt synlig.

De første opplysninger om gården er fra 1590. Den var da kirkegods og tillagt pastoren i Vår Frue kirke. Statsarkivet har en takst over skader som ble voldt av Armfeldts folk på gårder i Strinda i 1718. Der er Estenstad og Tømmerholt nevnt både når det gjelder husdyr, høy og korn som de tok fra disse to gårdene.

Estenstad gikk over i privat eie i 1833. Den skiftet ofte eier. I 1866 hadde gården 130 mål dyrket mark og 50 mål udyrket mark med en besetning på en hest, fem kyr og åtte sauer.

I 1895 ble gården kjøpt av murmester Christian Christensen, trolig fordi det var kalkforekomster på parsellen Innlegget som hørte til gården. Det bodde da fire personer der, og besetningen bestod av en hest, ei ku, to geiter og sytten sauer.

Rolf Klingenberg fra Trondhjems Aktieteglværk kjøpte gården i 1896.

De britiske statsborgerne George Pratt og Jeanette Carrick Pratt søkte Det kongelige innenriksdepartementet om å få kjøpe Estenstad. De fikk tillatelse den 17.11.1898 og tinglyste skjøtet den 23.01.99. Pratt bygde nytt våningshus. Det var litt spesielt etter våre forhold: Langt og smalt med to utbygg på den ene langveggen motsatt side av inngangsdøra. Huset var oppsatt av tømmer med ei grunnflate på 105 kvm, og hadde syv rom og tre kjøkken.

I 1917 ble huset solgt til nedriving. Det ble kjøpt av en gårdbruker i Strinda, Einar Mortensen på Engelsåsløkka,og det er fortsatt i god stand og i bruk på gården hans. Ekteparet Pratt solgte gården i 1903 til Paul O. Sundland og Bersvend Gylland som i 1904 solgte til Hilmar Bull på visse betingelser: Ubegrenset hogst og framdrift av skogen på et bestemt område innen 1908, samt rett til vei og disposisjon av størhuset som losji for tømmerhuggerne. Dette skjøtet ble tinglest den 8.oktober 1910.

Rester etter kjelleren på Estenstad. Foto: Jan Habberstad

Her ser vi rester etter kjelleren på Estenstad. Informasjonstavlen til høyre i bildet.

Friluftsområde ved Estenstad. Foto: Jan Habberstad

Det er fine friarealer ved Estenstad. Benker og bålplass finnes.

Kilde

Se også

Eksterne lenker