WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Erling Mauritz Haave

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Erling Mauritz Haave

Erling Mauritz Haave (14.1.1889 i Trondhjem - 18.3.1965 ) var sønn av fattigforstander i Trondhjem Bertinus Haave (3.7.1859- 20.4.1932) og Marie Hofstad. Gift med Gudrun Fredriksen (21.1.1892- 20.2.1978). Far til Birger Haave. Bror til Magne Asbjørn Haave.

Erling Mauritz Haave var elev ved Trondhjems tekniske læreanstalt. Uteksaminert 1910 på maskinlinjen. Ved NSB fra 1910: Tegner Hovedst. og i Oslo Ø. Verksted 1910- 14, mester Arendal 1914- 16, førstelærer Jernbaneskolen 1916- 18, verksmester ass. Oslo distr. 1918- 19, verkstedinsp. sst. 1919-20, verkstedinsp. Trondheim 1920- 29, leder av arb. med utvikling av Statsbanenes motorvogner 1929- 42, verkstedinsp . Marienborg 1942- 46, o.ing. sst. 1946-57, pensjonert fra 1959.

Erling Haave mottok Kongens Fortj.med. i gull.

Kilder

  • 1. NIFs medlemsfortegnelse 1986
  • 2. Ingeniørmatrikkelen 1955
  • 3. Gravminner i Norge
  • 4. Trondheimsbasen
  • 5. O. Alstad. Trondhjemsteknikernes matrikkel 1875-1915.
  • 6. O. Alstad. Tillegg til Trondhjemsteknikernes matrikkel 1932


Kilde