WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Erling Gjone

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Erling Gjone

Professor Erling Gjone (8.5.1898 i Ytterøy - 10.10.1990 i Trondheim) var sønn av David Edevard Eriksen Gjone (1871-) og Kristianne Kristiansdatter Øwre (1877-).

Erling Gjone var arkitekt, professor og motstandsmann under den andre verdenskrig. Han er mest kjent for sitt arbeid med restaureringen av Erkebispegården i Trondheim.

Gjone avla studenteksamen i 1916 og begynte deretter ved Norges Tekniske Høgskole, der han gikk ut som arkitekt i 1920.Etter avsluttede studier arbeidet Gjone en periode i Bergen hos arkitekt Ole Landmark.I 1936 ble Gjone ansatt som dosent i eldre norsk byggekunst ved Norges Tekniske Høgskole. Fra 1947 var han professor i byggekunstens historie samme sted. Gjone gikk av med pensjon i 1968.

Gjone gjorde en betydelig innsats for bevaring av norske middelalderbygninger. Han var ansvarlig for restaureringsarbeider ved Mære kirke, Skaun kirke, Oppdal kirke og Værnes kirke. Han satt som medlem av komitéene for restaurering av Austråttborgen og Bergenhus festning. Den største innsatsen la Gjone ned i arbeidet med restaureringen av Erkebispegården i Trondheim. Han var også medlem i tilsynskomitéen for Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider.

Ved det tyske angrepet på Norge 9. april 1940 meldte Gjone seg til tjeneste på Hegra festning og deltok i forsvaret av denne under den over tre uker lange beleiringen. Senere ble han engasjert i motstandsarbeid og ble sjef for Milorg i Trøndelag.

Erling Gjone ble i 1961 utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. Han ble også tildelt Deltagermedaljen med rosett og mottok den britiske King's Medal for Courage in the Cause of Freedom.

Gjone var medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab og Norges Tekniske Vitenskapsakademi. Form. Tr.heim Arkitektfor. 1938, styremedl. Norske Ark. landsforb. l939-41, form. Fortidsminnesmerkefor. Trønd. avd. siden 1939.

Norsk Folkemuseum har en stor samling arkivmateriale etter arkitektene Johan J. Meyer (1860-1940) og Erling Gjone (1898-1990).

Fra 1925 til 1940 samarbeidet de to om innsamling og bearbeiding av materiale til Meyers verk «Fortids Kunst i Norges Bygder» (17 hefter, 1908-39). De reiste rundt i bygdene for å måle opp, fotografere, lage tegninger og male akvareller av bygninger og kunsthåndverk, også sammen med andre medarbeidere.

Arkivet ved museet innholder en større mengde fotografier av kulturlandskap, gårdstun, bygninger, bygningsdetaljer, malte interiører og gjenstander. I tillegg finnes det mange vakre akvareller av rikt dekorerte interiører. Det er også bygningstegninger i flere varianter fra kladd til ferdig uttegnet for bokproduksjonen, samt detaljtegninger fra bygninger og gjenstander


Kilde

  • Georg Brochmann. Vi fra NTH. De første 10 år
  • Wikipedia.
  • Arkitekter i hundre. Tapir akademisk forlag
  • Professorer ved NTH 1910-1960
  • Hvem er hvem 1950

Eksterne lenker