WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Endreplassen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Endreplassen 2001
Foto hentet fra Strinda den gang da 2001

Endreplassen ligger i Estenstadmarka.

Tekst tavle Endreplassen. Foto: Jan Habberstad

Denne ble tilplantet i mellomkrigsårene, men her er også hustuftene godt synlige. Det er ikke funnet noe skriftlig om Endreplassen, men når hustuftene ligger der med et steingjerde mot utmarka, er det ingen tvil om at her har vært en boplass. Dessuten er det i Statsarkivet nevnt en gård Estenstad sør. Når Øvergjerdet ble sammenføyd med Estenstad i 1916 står det: "Sammenføyet med Estenstad br.nr. 2 og 3" og Estenstad fikk da g.nr. 44 og br.nr. 1.

Konklusjonen må da bli at "Estenstad Sør" også er kalt Endreplassen og er etter en person som en gang har eid plassen.

Antatt navnsetter:

Trolig er denne Endre trearbeider Endre Anderssen Berg (født 1805 i Soknedal-),som vi finner igjen på Øvergjerdet senere. Han har sønnen Ole Endresen som vi finner igjen som inderst på Estenstad i 1861 da dennes sønn Gustav blir døpt 3.11.1861. Senere finner vi i 1865 Ole Endresen på Tømmerholttrø ved dåpen til sønnen Emil 16.6.1867. I 1888 er Ole Endresen på Dahlsminde under Presthus da sønnen, skredder Emil Olsen Berg gifter seg 15.3.1888 med Ingeborg Anna Isaksdatter Mahlum, datter av forpakteren på gården.

Over Endreplassen ligger det ei slette kalt Speidersletta. Som navnet sier var den et tilholdssted for speidertropper i mellomkrigsårene og noen år etter krigen. I 1958 da Estenstadhytta ble bygd, ble torva til taket tatt fra denne sletta.

Endreplassen 2011. Foto: Jan Habberstad

Vi ser Endreplassen til høyre for stien. I bunnen av bakken et stikryss til Estenstadhytta, Nymånen, og Styggdalen.

Se også

Kilde