WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Emigrasjonsreglementer

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Adresseavisen 9.mai 1862
Adresseavisen 24.4.1870

Indredepartementet fastsatte forordniger for emigrasjonen til Quebec 26. april 1862, og Amtmennene ble instruert om å formidle innholdet til selskaper og agenter.

Adresseavisen kunngjorde forordningen den 9. mai 862.

Bakgrunnen var stor dødelighet blant emigrantene som følge av overbooking på båtene. Mange kom også i nød i havnene der de hadde for få penger til å komme seg videre. Ansvaret ble nå lagt på skipsførerne om å holde passasjerantallet på et nærmere fastsatt nivå for rommelighet. Den britiske hovedagent i Immigrasjonsdepartementet i Quebec Buchanan hadde i januar 1861 innberettet de dårlige tilstandene.

Det er et cirkulære fra Den kongelige norske regjering som sto i Adresseavisen 24/4-1870 og gå ytterlige regler for immigrasjonen til Quebec.