WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Emanuel Grave Meyer

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Emanuel Grave Meyer

Land- og Sjøkrigskommissær Emanuel Grave Meyer, født på Torderud i As (Akershus) 6. januar 1800, sønn av major ved Dragonerne Christian Burehard Meyer - - en stesønn av den lærde prest og naturvidenskapsmann m. v. Hans Strøm på Eiker - og hustru Dorothea Neumann.

Gift 1830 i Bergen med sin kusine Anne Christine Neumann, født 29. november i Asker, død 17. januar 1878 (dagen før sin mann) på Molde, datter av biskop i Bergen, Dr. theol. Jacob Neumann og hustru Justine Marie Bruun.

Han ble i 1815 secondløjtnant i Kristianssandske Infanteri Brigade, 1829 surnumerær stabsadjutant og kaptein i Armeen og samtidig ansatt som fast offiser ved den norske Kommando-Expedition i Stockholm, han var ordonans-offiser hos kongen 1830- 37, da han ble divisjonssjef i Landværnet. I 1838 var han en av de norske deltagere i den franske ekspedisjon til Finnmark og Spitsbergen, under ledelse av Gaimard og utrustet av den franske konge Ludvig Philip. I 1845 ble Meyer Land- og Sjøkrigskommissær i Trondhjemske distrikt, med bopel i Trondhjem, han tok avskjed 1876 og døde på Molde 18. januar 1878.

I Harmonien fungerte krigskommissær Meyer som presiderende dit i perioden oktober 1854 til mai 1855, senere var han i flere perioder medlem valgkollegiet.

Kilder

  • 1. Olaus Schmidt. Klubselskabet Harmonien 1813-1963