WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Elvenedskjæringer ved Nedre Leirfoss

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Nidelva har skåret seg dypt ned i leiravsetningene til den nådde fast fjell. Langs elveløpet er høye, bratte skråninger, som står i rasvinkel. I nærliggende områder, som f.eks. i Skjetnemarka og Hallstein, har nedskjæringene forverret stabilitetsforholdene og det har gått store kvikkleireras.

Henvisning til NGUs kart: Se lokalitet nr 11 på Løsmassekart for Strinda

Henvisning til flyfotokart: [1]

Elvenedskjæringer ved Nidelva

Flyfoto fra 1998 tatt av H. Tollefsen Flyveselskap for NGU.

Kilde

  • 1. Trondheim kommune løsmassekart. Målestokk 1: 50.000. Utarbeidet av A. Reite, H.Sveian og E. Erichsen. NGU 1999
  • 2. NGU Gråsteinen 5. Trondheim fra istid til nåtid-landskapshistorie og løsmasser. Reite, Sveian og Erichsen.


Se også

Eksterne lenker