WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Einar Moxnes

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Einar Moxnes

Einar Hole Moxnes (født 11. juni 1921 i Alstahaug i Nordland, død 20. januar 2006) var en norsk stortingsrepresentant (Sp), statsråd og fylkesmann.

Moxnes vokste opp på Alstahaug i Nordland og Bjugn i Sør-Trøndelag. Han gikk på landsgymnas på Steinkjer, med eksamen i 1946. Han arbeidet som herredsagronom i Åfjord fra 1951 til 1974.

Han var ordfører i Åfjord fra 1956 til 1966 og formann i Sør-Trøndelag fylkesting fra 1958 til 1963.

Moxnes møtte for første gang på Stortinget som vararepresentant i 1959. Fra 1965 til 1968 var han fast møtende vararepresentant mens Per Borten var statsminister. I 1968 overtok han som fiskerminister. Han ble innvalgt på Stortinget i 1969, men møtte ikke som representant før 1971. Etter EF-avstemningen i 1972 ble han landbruksminister i regjeringen Korvald.

Han ble utnevnt til fylkesmann i Sør-Trøndelag i 1974 og tjenestegjorde i 12 år frem til han gikk av med pensjon i 1986.

Regjering

 • 18. oktober 1972–16. oktober 1973: statsråd i Landbruksdepartementet i Lars Korvalds regjering
 • 8. november 1968–17. mars 1971: statsråd i Fiskeridepartementet i Per Bortens regjering
 • 22. mars 1968–8. november 1968: konstituert statsråd Fiskeridepartementet i Per Bortens regjering


Stortingskomiteer

 • 1971–1972: medlem Justiskomiteen, varamedlem Valgkomiteen
 • 1965–1968: medlem Sjøfarts- og fiskerikomiteen


Offentlige delegasjoner og utvalg

 • Styremedlem i Statoil fra 1974 til 1982
 • Delegat FNs generalforsamling 1971
 • Leder Statens Friluftsråd 1982–83
 • Leder av utvalg for utredning om fiskeindustriens organisasjon, rolle og arbeidsvilkår m.v. (Fiskeindustriens organisering og rammevilkår, NOU 1990: 24)
 • Leder av lakse- og innlandsfiskelovutvalget (Lov om anadrome laksefisk og innlandsfisk, NOU 1987: 2)


Fylkesmenn i Sør-Trøndelag

Omfatter også stiftamtmenn i Trondhjems stiftamt (1662-1918),
amtmenn i Trondhjems amt (1687-1804)
og amtmenn i Søndre Trondhjems amt (1804-1918
).

Claus von Ahlefeldt - Ove Bjelke - Joachim Frederik Vind - Hans Kaas - Iver von Ahnen - Christian Reitzer - Jacob Benzon - Ulrik Christian von Nissen - Christian de Stockfleth d.y. - Frederik Rantzau - Diderik Otto von Granbow - Georg Christian Oeder - Johan Vibe von der Osten - Wilhelm Frimann Koren - Thorkel Jonsen Fjeldstad - Gebhard Moltke - Frederik Adeler - Erik Must Angell - Hilmar Krohg -Frederik Christopher Trampe - Fredrik Riis - Karelius August Arntzen - Carl Fredrik Motzfeldt - Lars Otto Roll Grundt - Harald Bothner - Odd Sverressøn Klingenberg - Johan Cappelen - Ivar Skjånes - Thor Skrindo - Nils Lysø - Einar Moxnes - Reidar Due - Roald Eriksen - Aage Rundberget - Kåre Gjønnes - Jørn Aksel Krog - Brit Skjelbred - Frank JenssenKilde

 • Denne artikkelen er helt eller delvis basert på artikkelen «Einar Moxnes» fra Wikipedia på bokmål. For å se bidragsytere; se «historikk» knyttet til den opprinnelige artikkelen og «historikk» knyttet til denne siden.