WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Einar Dahl - sakfører

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Einar Dahl
Einar Dahl (15.11.1880 i Trondhjem- 1956) var sønn av kriminaldommer Hartvig Bernhard Dahl (1841-1903) og Mathilde Therese Ellingsen (1850- 1919). Gift 1. med kjøpmannsdatteren Inger Goltermann (31.10.1880– 5.2.1945).

Barn: Einar Dahl. Gift 2. 1946 med Kristine Lorck (født Skirstad) (-22.12.1974) fra 1946, datter av banksjef Hans Skirstad. Bror til Harald Dahl.

Einar Dahl tok juridisk embedseksamen våren 1904. Dommerfullmektig ved Selbu og Strinda sorenskriverembete 1904-06. Overrettssakfører 1906. Eget kontor i Trindhjem fra 1906. Høyesterettsadvokat 1927.

Aktor i Trondhjem byrett.

Til Dahls mange verv kan regnes viseformann i Den Norske Sakførerforening, direksjonsmedlem i Trondhjems Sparebank samt direksjonsformann i A/S Forretningsbanken, A/S Trondhjems Mekaniske Værksted og Norske Alliance A/S. Dahl var også medlem av Trondheim bystyre for Høyre, herunder ordfører 1920–1921.


Kilde

  • 1. Sverre M. Halbo. Norges advokater og sakførere 1932
  • 2. Hvem er hvem 1950


Ordførere i Trondheim kommune

Jacob Roll - Balthazar Schnitler - Jacob Roll - Balthazar Schnitler - Nikolay Jenssen - Samuel Severin Bætzmann - Fredrik Moltke Bugge - Hans Peter Jenssen - Nikolay Jenssen - Fredrik Moltke Bugge - Samuel Severin Bætzmann - Johan Christian Grabow - Fredrik Georg Lerche - Hans Georg Colbjørnsen Meldahl - Christian Petersen - Einar Gram - Ove Guldberg Høegh - Fritz Lorck - Aage Schavland - Ove Christian Roll - Fritz Lorck - Michael Getz - Fritz Lorck - Carl Arnoldus Müller - Christian Hirsch - Johannes Musæus Nissen - Christian Hulbert Hielm - Christian Hirsch - Jens Ludvig Paul Flor - Karl Bugge - Christian Hulbert Hielm - Johan Bergh - Marius Friman Bøckman - Bernhard Konrad Bergersen - Ingebrigt Buaas - Sverre Olafssøn Klingenberg - Carl Nielsen - Christian Knudtzon Schaanning - Bernhard Konrad Bergersen - Andreas Berg - Hans Jørgen Bauck - Christian Thaulow - Andreas Berg - Odd Sverressøn Klingenberg - Ole Konrad Ribsskog - Einar Dahl - Francis Kjeldsberg - Kristian Bryn - Andreas Moe - Johan Cappelen - Harald Pedersen - Ivar Skjånes - Olav Bergan - Sverre Colbjørnsen Stokstad - Ivar Skjånes - John Aae - Olav Gjærevoll - Odd Sagør - Kaare Tønne - Axel Buch - Olav Gjærevoll - Anne Kathrine Parow - Per Berge - Marvin Wiseth - Anne Kathrine Slungård - Liv Sandven - Rita Ottervik