WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Eiendomsforhold i Strindamarka

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Strindamarka består av en rekke eiendommer, både offentlig eid av Strinda kommune og av private grunneiere. Lista er ikke uttømmende, men berører i vesentlig grad eiendommer som har stier og turdrag i marka, områder som bl.a.Strindamarka Vel skal hegne om.

Eiendommer ved Litjvatnet
Eiendommer ved Jonsvannsvegen
Eiendommer ved Steinan
Eiendommer ved Blakli
Eiendommer i Estenstadmarka
Eiendommer ved Blekkan
Eiendommer ved Austlia
Eiendommer ved Siim
Eiendommer ved Jonsvatnet
Eiendommer ved Lia pukkverk
Eiendommer ved Bratsberg


GNR BNR Navn Hjemmelsinnehaver

36 1 Røstad Trondheim kommune
Eiendommen ligger ved Litjvatnet. Strekker seg innover mot Austlimyra.
36 6 Røstadli. Trondheim kommune
Eiendommen ligger i Aunemarka og omfatter Austlia.
36 11 Røstad Øvre. Kleven, Bjarne. Eiendommen ligger i Aunemarka.
37 61 Granheim. Odd og Marianne Hansen. Eiendommen ligger øst for Månen.
38 4 Kjønlien. Trondheim kommune. Eiendommen ligger nordvest for Vikarauntjønna.
38 10 Vikarauntjønna. Kolbjørn Selmer. Eiendommen ligger ved Vikarauntjønna.
38 73 Vikaraunet Nordre. Eilif Solem. Eiendommen ligger i Aunemarka.
41 1 Teslimyren. Morten Haugen. Eiendommen ligger syd for Jonsvannsveien i Aunemarka.
42 1 Stokkan Øvre. Trondheim kommune. Eiendommen ligger øst for Dragvoll.
42 22 Trondheim kommune
42 264 Bård Gjervan.
43 1 Tømmerholt. Trondheim kommune. Eiendommen ligger nord for Estenstaddammen.
43 2 Bergli. Hilde Fyksen Berg. Eiendommen ligger øst for Estenstadvegen.
43 5 Bekken. Laila Hagen. Eiendommen ligger ved Estenstadvegen.
43 6 Tomsetmyr. Eiendommen ligger vest for Kvernhusflata.
43 9 Steinset. Rune og Hege Kristiansen. Eiendommen ligger syd for Bekken.
44 1 Estenstad. Trondheim kommune. Eiendommen ligger ved Estenstaddammen.
44 4 Estenstad Nordre. Jorid og Martin Bye. Eiendommen ligger nordvest for Estenstadhytta.
45 1 Dalset. Anita Kvamme. Eiendommen ligger ved Estenstadvegen.
48 53 Dragvold NTNU
80 1 Steinan Nedre. Valborg Stene. Eiendommen ligger ved Steinanvegen og østovermot Estenstadvegen.
80 2 Steinan Nedre. Valborg Stene.
80 3 Steinan Nordre. Torbjørn Varø. Eiendommen ligger ved Steinanvegen og mot Estenstadvegen.
81 1 Steinan Øvre. Roger Hokstad. Eiendommen ligger ved Steinanvegen og ved Fuglmyra.
81 2 Steinmarken. Bjørg Silli/ Bjørn Stene.
81 8 Kraftlinje nordøst for Blakli. Statnett
81 27 Steinhaugen. Trondheim kommune
82 2 Steinaunet. Den Danske bank. Eiendommen ligger ved Steinanvegen.
83 1 Blakli. Nils Petter Haarsaker. Teig på nordsiden av Tomsetåsen.
83 4 Blaklieggen. Aud Haarsakers arvinger. Areal ved Steinanvegen.
83 8 Areal ved Steinanvegen. Trondheim kommune
86 1 Tomset.Br. Killingberg.
86 2 Tomsetåsen. Trondheim kommune. Tidligere Strinda Kalkverk.
86 5 Tomsetmyra. Gunnar og Oddvar Klungerbo.
86 6 Tomset utbygging. Utbyggingsområde vest for Tomset.
87 1 Kastbrekka. Halvard Grøseth. Omfatter også Kastbrekkåsen.
87 2 Østmarken. Marit Rø. Område øst for Tomsetåsen, i Svarttjørndalen
87 6 Bjørnåsen skibakke. Nidelv Idrettslag. Ligger syd for Tomsetmyra.
88 2 Blekkan Nedre. John Blekkan. Eiendommen omfatter Bjørnåsen.
89 1 Blekkan Øvre. Lars Lilleeng. Eiendommen omfatter Ramdalen.
89 4 Plassen. Martin Eivind Jenssen. Eiendom syd for Kastbrekkåsen
89 5 Østliteigen. Ola Bromseth. Ligger i Ramdalen.
89 6 Setteråsen.Lars Lilleeng. Høyde syd for Tomsetåsen, i Ramdalen.
111 1 Kvammen. Lars Evensen.
111 6 Tvereggmarka. Reidun Lernes. Omfatter søndre del av Ramdalen.
111 11 Kvamsmarken II. Hegdalsness, Bergliot. Sydsiden av Ramdalen.
112 1 Bjørka. Konrad Hansen.
112 2 Myren. Bjørken Nedre. Olstad, Arnulf
112 5 Myrtrøa. Hanssen, Konrad. Område ved Bjørkmyr.
112 10 Bjørken 2. Veidekke ASA
113 1 Lien Nordre. Ruth Eriksen. Omfatter områder syd for Bjørkåsen, nord for Stakkalhøgda, Liaåsen.
113 2 Lien Søndre. Anders Flaa. Lia pukkverk, Stakkalhøgda, Liaåsen.
114 1 Gisvoll. Viken, Nils Erling. Omfatter Stamsåsen.
116 1 Ekle Øvre. Ekle, Øystein
116 2 Solstua. Jonassen, Ola
116 3 Eklesgjerdet. Haugen, Karl Øyvind
116 7 Eklesbakken. Trondheim kommune
116 10 Eklesflaten. Skjetne , Magne Eilif
116 11 Asphaugen. Haugen, Karl Øyvind
117 1 Randli Øvre. Dahlen, Sigrid Reidun
117 2 Randli Nedre. Skjetne, Heidi
117 4 Bratsberggrinden Aune, Geir Lasse
119 1 Bratsberg Vestre. Fonn, Katherine
119 2 Bratsberg Østre. Bolseth, Jostein
119 5 Bratsberg Øvre. Bratsberg, Petter
120 1 Sætran Vestre. Skikstein, Norman Nikolai
120 2 Sætran Trondheim kommune
121 7 Kvålsfeltet. I. Jørstad / E. Reitan
121 9 Rydjord.Svein Husby
121 20 Nyheim. Karstein og Synnøve Singstad
122 19 Røstad 2.Ole og Signe Stokke
128 1 Leirås.Harald Ekli. Nord for Sæteråsen.
128 2 Leirås.Øyvind Haugen. Nord for Sæteråsen.
128 3 Leirås.Øystein Ekle. Nord for Sæteråsen.
128 4 Leirås.Stig Roar Ekle
129 1 Rosmo Vestre.Katrine Dretvik Sandbakk
129 2 Rosmo Østre.Tor og Trygve Rødstein
130 1 Reinås. Dag Øystein Johnsen
130 3 Østli.Dag Øystein Johnsen
130 50 Reinåsen.May-Britt og Robert Skram
132 1 Siim.Lars Siim
133 1 Moen i Bratsberg.Torstein Moen
133 2 Movolden.Thorleif Berg
133 6 Moen nordre utmark.Martin Klungerbo
133 7 Moen Vestre.Paul Moens etterfølgereKilde

  • 1. Kart GIS-Link
  • 2. Infoland.no