WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Egil Johan Ellingsen

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Egil Johan Ellingsen
Egil Johan Ellingsen (28.2.1890 Å i Lofoten- 14.2.1966 i Trondheim), sønn av Christen Peder Ellingsen og Henriette Mathilde Ellingsen. Gift med Gunvor Høyer (9.10.1895-). Far til Trygve Høyer Ellingsen og Trond Egil Ellingsen.

Egil Johan Ellingsen tok eksamen fra handelsgymnas i 1908 og oppholdt seg i 2 år i Tyskland og England. Ble i 1910 ansatt i firmaet Holm & Co. A/S, kolonial en gros, fiskeforretning og lager i Trondhjem. I 1916 ble han firmaets disponent. Ellingsen var styre medlem i den Nordenfjeldske Kreditbank og Nidar Chokoladefabrik A/S og formann i Colonialgrossisternes Forening - Trondhjem i flere perioder. Han ble finsk visekonsul i 1920 og anerkjent som finsk honorær konsul i Trondheim 20/11 1936. Han var ridder 1.kl. Finlands Vita Ros.

Nekrologen over Johan (avisutklipp) er slik:

"Konsul Egil Johan Ellingsen, Trondheim, er død, nær 79 år gammel.

Egil Johan Ellingsen var sønn av væreier Peder Christen Ellingsen og ble født i Handelsstedet Å i Lofoten. Etter skolegang i Trondheim tok han eksamen ved Kristiania Handelsgymnasium, og foretok deretter sprogstudier i England og Tyskland i årene 1912-14. I 1908 var han blitt ansatt i firmaet Holm & Co. A/S, etter utenlandsoppholdet ble han disponent i firmaet. I 1916 kjøpte han firmaet av sin onkel Hans Holm sammen med sin bror Harald, sistnevnte trakk seg senere tilbake fra firmaets ledelse av helbredshensyn. I 1916 ble firmaet omdannet til aksjeselskap, og det er i dag familieakjeselskap. I 1920 ble Egil Johan Ellingsen finsk konsul.

Han nedla et stort arbeide for næringslivet i Trondheim og Trøndelag. Han var styremedlem i Den Nordenfjeldske Kredibank i årene 1926-45, og var styrets formann fra 1945 til han falt for aldersgrensen. I Nidar Chokoladefabrik var han medlem av styret fra 1920-årene til 1945, og formannen i styret fra 1945 til sin død. Videre var han styremedlem i Elgesæter Fabrikker i årene 1934-38 og formann i styret fra sistnevnte år, han var også formann i Norsk Fruktaroma fra 1941 og i Gimsøy Kloster, Skien, fra 1941. Dertil var han styremedlem i A/L Kapri fra 1941, likesom han var medlem av styret i Norges Colonialgrossisters Forbund i en årrekke og formann i Kolonialgrossistenes forening i Trondheim.

Konsul Egil Johan Ellingsens usedvanlige arbeidskraft og utstrakte interessefelt innen næringslivet ble av stor betydning for Trondheim. Samtidig nedla han et dyktig arbeide som finsk konsul og ble derfor tildelt Finlands Hvite Roses Orden.

Fra sin tidligste ungdom var Ellingsen også en allsidig idrettsmann. Han begynte å spille fotball allerede i Hamburg og i Mercantile i Kristiania, senere drev han mye friidrett, skisport og friluftsliv. Ikke minst utmerket han seg som jeger.

Personlig var konsul Ellingsen bramfri og beskjeden og var sterkt avholdt av medarbeidere og venner."

Kilde

  • 1. Ingeniørmatrikkelen 1955
  • 2. Trondheimsbasen
  • 3. Gravminner i Norge