WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Egil Einarsen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Egil Einarsen (født 19.8.1901 i Botne-) sønn av stasjonsm. Einar Mikael Einarsen (1879-) og Laurentse B. Olsen (1880-). Gift 1929 Ingerid Bydal, f. 7. mai 1899, dtr. av sokneprest Hans Rudolf Bydal (1860-1940), Borge og Gunhild Bentzen ( 1868- 1936).

Egil Einarsen ble utdannet B.ing. NTH 1926. Ass. NTH 1927- 32, bestyrer Småindustrikontoret, Trondheim 1929-34, sekr. Statens teknol. inst. 1934-35, avd.leder, o.ing. STI 1935- 45, kst. dir. Oslo fag-og forskoler 1945 - 47, rektor Statens yrkeslærerskole 1947- 54, rektor Oslo tekniske skole fra 1954. Red.sekr. 1927, red. 1928, forr.fører 1929- 34 Under Dusken, sekr. Oslo form.sk. industrikom. 1935- 41 og 1945- 49, lærer NKS 1939 - 52, red. Bygg- og Tømmermesteren 1937- 43 og 1945- 49, foreleser Norges kom. og sosialskole og Kom.skolen i Oslo 1950- 55, sekr. NIF Trondheim Avdeling 1930- 32, nestform. Polytekn. Forening Trondheim 1933-34, sensor NTH fra 1949, form. i Bransjerådet for konfeksjonsind. i Norge fra 1952, styremedl. P.F.s rasj.gr. 1950- 53, nestform. dept. Karaktersystemkom. 1950- 54, medl. Bærum herredsstyre 1952- 56, styremedl. Bærum ELverk 1952- 60 og Asker og Bærum kraftselskap 1955- 60, medl. Håndverkslovkom. 1957, medl. Forsøksrådet for skoleverket 1958, medl. plan og byggekom. OTS 1952.

Utg.: Hvad vi importerer 1934, Verdenskrisen og det daglige brød 1934, Grunnlag i Kalkulasjon 1937, Personalet som aktive medarbeidere 1944, Rasjonaliseringsspørsmålet 1946, Rasjonaliseringen og helsa 1949, Mennesket og arbeidet 1954, Mennesket og produktiviteten 1954.

Kilde

  • Bjarne Bassøe. Ingeniørmatrikkelen 1955.
  • Trondheimsbasen 2014
  • Hvem er hvem 1950