WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Edvardsminde

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Edvardsminne

Edvardsminde, gnr. 62/5, tidligere landsted med adresse Klæbuveien 136b; opprinnelig en parsell av Elgeseter, fradelt på slutten av 1700-tallet og bygslet bort til kjøpmann Edvard Oeding, som var født i Flensburg.

Hans enke overtok landstedet ved mannens død i 1817 og gav det i 1819 navn etter mannen. Hun utvidet 1827 eiendommen med ytterligere en parsell av Elgeseter. Etter enkefru Oedings død i 1837 overtok svigersønnen, megler Job Thode Sommerschield, Edvardsminde, og ved hans død 1859 ble konsul Christian August Knudtzon-1 eier av landstedet.

Knudtzons bo avhendet 1882 stedet til hattemaker C. G. Sjøberg.

1883 kjøpte skomakelmester Odin Strøm Edvardsminde, som i 1893 ble solgt til premierløytnant Olaf Sivertsen. Han overdrog stedet til fylkeslege Øystein Næss. Hovedbygningen var på Næss' tid den gamle restaurantbygningen fra forlystelsesstedet Hjorten, som i 1898 ble gjenreist her.

På Edvardsminde landet i 1913 det første flyet som ble fløyet til Trondheim (det hadde tidligere vært flyoppvisninger i byen, men da var flyene fraktet inn med båt). Flyet skulle lande på en fotballbane, men motoren fusket og det landet i stedet uskadd i åkeren her. Eiendommen er i dag utstykket til veie, bolig- og kirkegrunn. Tomten til Tempe kirke er en gave fra Næss.

Kilde

  • Trondheim byleksikon
  • Tempe i gamle dager