WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Eduard Boeckmann

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Eduard Bøckmann

Dr. med Edvard Bøckmann (25.3.1849 på Østre Toten- 8.8.1927 i St.Paul, Minnesota ), var sønn av postmester Daniel Peter Barth Bøckmann (1792 i Kragerø-) og Edvardine Severine Margrethe Dreier (1810 i Kragerø-).

Gift med Sophie Anna Dorothea Jonsdatter Gill (15.4.1852 i Sogndal- 23.1.1943 i USA), datter av oberstløitnant John Gill (1830–99) fra Stedje i Sogn og Caroline Margrete Gill, født Knagenhjelm .

Barn:

  • Caroline Freeman (1878 i Bergen -)
  • Helga Bøckmann Suiler (1879 i Bergen-), flyttet til Tyskland
  • Sigrid Freeman (1880 i Bergen -)
  • Egil Bøckmann (1881 i Bergen -), han gift med en datter av jernbanekongen Jim Bill

Edvard Bøckmann ble utdannet lege ved Kristiania Universitet 1874.

Han bodde i Moss i 1865 og i Bergen 1875. Utvandret til USA 1882, bodde først i Chicago og slo seg senere ned i St. Paul i 1886.

Fra 1898 til 1908 var han professor ved Hamlone Universitet.

Ridder av St. Olavs Orden.

Henrik Cavling forteller;

En af de mest bekjendte norske Læger i Amerika er Dr. med. E. Boeckmann i St. Paul, fodt d. 25. Marts 1849 paa Østre Toten.

Hr. Boeckmann blev medicinsk Kandidat i 1874, og efterat han havde afsluttet sine Embedsstudier, lagde han sig specielt efter øjensygdomme, som han studerede ved flere udenlandske Universiteter.

Han kom til Amerika første gang i 1882 og tog fast Ophold i St. Paul i 1886. Hr. Boeckmann har rejst over Atlanterhavet over 20 Gange. I 1892 var han ombord paa Normannia, da dette Skib kom til New York med Kolera blandt Passagererne, og han maatte med de andre Passagerer ligge i Karantæne i over tre Uger. Om Opholdet ombord paa Normannia og paa Karantæne-stationen i denne Tid, har Frk. Bjerknes leveret en meget livlig Skildring i „Kolerafangerne paa Normannia“. Siden Dr. Boeckmann nedsatte sig i Amerika, har han ikke alene praktiseret som Specialist i øjensygdomme, men ogsaa i Lægevidenskabens andre Brancher, og overalt har han vundet et anset Navn.


Kilder

Se også