WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Dr. F.G.Gade

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Fredrik Georg Gade

Dr. Fredrik Georg Gade (født 21. mars 1855 i Bergen, død 1. mars 1933 i Oslo) var sønn av Frederik Georg Gade 4. juni 1830–16. mai 1905) og Ingeborg Wallem (1830–1902). Bror til Herman Gerhard Gade og Harald Fredrik Gade.

F.G. Gade var president i Nordmanns-forbundet fra 1915 til sin død.

Gade ble student i 1872, cand. med. i 1880, tjenestegjorde som kandidat ved Rikshospitalet og som reservelege ved Kristiania Bysygehus, og var 1882–85 assistent ved patalogisk-anatomisk institutt, samt 1886–89 reservelege ved Rikshospitalet. Da histologien ble utskilt som eget fag ved universitetet i 1888, ble han demonstrator, og 1891–1906 var han prosector histologiae. Som histolog var han også lærer ved Statens veterinærkursus, og han konkurrerte i 1900 om professoratet i patologisk anatomi, men fikk ikke stillingen. Samme år tok han doktorgraden med en avhandling om «De pathologisk-anatomiske forandringer i vævene af neurotrofisk oprindelse».

I tillegg til histologi studerte Gade også bakteriologi under Carl Friedländer, Robert Koch, Karl Weigert og Victor André Cornil. Han skrev en stor mengde tidsskriftartikler, og var redaktør for Norsk Magasin for Lægevidenskaben 1893–97. Han skrev også populære skrifter; særlig drev han opplysning om tuberkulosen, og ga 150 000 kroner til opprettelsen av et patologisk-anatomisk laboratorium ved Bergens kommunale sykehus som ble ferdig i 1911 og innviet 15. mars 1912 og heter i dag Gades Institutt. Gade var en av stifterne av Nordmandsforbundet i 1907 og redaktør av forbundets tidsskrift.

Kilder