WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Direksjonsmedlemmer 1778-1956 ved Trondhjems borgerlige realskole

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Direksjonsmedlemmer 1778-1956 ved Trondhjems borgerlige Realskole:

Meincke, Henrich. Grosserer. 1778-1824.
Krogh; Nicolai F. von. Oberstløytnant. 1778-1800.
Parelius, Jacob v.d. Lippe. Res. kap. 1778-94.
Knudtzon, Hans. Borgermester. 1778-1806.
Hagerup, Christian F. Stiftsprost. 1780-94.
Angell, Lorents. Etatsråd. 1794~1805.
Schavland, Lorents. Res. kap. 1794-1811.
Schønheyder, Johan C. Biskop. 1795-1804.
Moltke, Gerhard. Stiftsamtmann. 1800-02.
Bendeke, Christian F. President. 1801-11.
Ahnen, Stiftsamtmann. 1802-10.
Bugge, Peter 0. Biskop. 1804-15.
Krogh, Christian. Stiftsoverr .assessor. 1805-14.
Trampe, Frederik C. Stiftsamtmann. 1810-18.
Schultz, Nils S. Res. kap. 1811-20.
Blom, Jan. Krigsråd. 1811-29.
Sandborg, Christian. Generalkrigskomm. 1811-26.
Sodemann, Jacob H. Inspektør. 1814-46.Undervisn.insp. Den eneste av skolens inspektører som var direksj.medlem
Roll, Jacob. Stiftsoverr .assessor. 1816-18.
Kaurin, Eilert R. Res. kap. 1820-33.
Meincke, Hilmar. Grosserer. 1825-26.
Knudtzon, Christian. Kjøpmann. 1826-42.
Gram, Jacob S. Grosserer. 1827-42.
Brinchmann, Henrik. Borgermester. 1829-32.
Schwach, Conrad N. Stiftsoverr.assessor. 1832-35.
Angell, Lorentz. Stiftsprost. 1833-51.
Solberg, Even. Stiftsoverr. prokur. 1836-40.
Angell, Jonas N. Auditør. 1840-41.
Bonnevie, Honoratus. Borgermester. 1842-48.
Knudtzon, Broder L. Kjøpmann. 1843-57.
Schnitler, Balthasar. Assessor. 1843-48.
Petersen, Christian. Stiftsprost. 1846-75.
Lysholm, Henrik. Borgermester. 1849-61.
Jenssen, Nicolai. Kjøpmann. 1849-55.
Dons, Carl. Adjunkt. 1852-59.
Lundgreen, Helmer. Kjøpmann. 1856-64.
Jenssen, Anron. Konsul. 1857-64.
Muller, Carl. Rektor. 1859-70.
Aubert, Conrad. Borgermester. 1861-66. Huitfeldt, Arild. Kjøpmann. 1864-66.
Thaulow, Christian. Kjøpmann. 1864-67.
Knudtzon, Nicolay 0. Overlærer. 1866-67. Midlertidig medlem for Muller.
Aas, Lauritz. Sakfører. 1866-68. Magistratens repr.
Hansen, Thorvald. Kjøpmann. 1867-81.
Strøm, Sivert C. Borgermester. 1868-92.
Petersen, Hans H. Rektor. 1870-75.
Arentz, Nils P. Overlærer. 1875-87.
Skavlan, Sigvart. Sokneprest. 1875-77.
Essendrop, Bernhard. Stiftsprost. 1878-83.
Matzow, Herman. Kjøpmann. 1880-86.
Kjeldsberg, Rasmus. Kjøpmann. 1881-86.
Krogness, Ole A. T. Res. kap. 1883-86.
Angell, Theodor G. A. Stiftsprost. 1887-1902.
Lorck, Karl. Grosserer. 1897-96.
Hansen, Hans 0. Kjøpmann. 1887-1914.
Lossius, Knut H. H. Adjunkt. 1887-95.
Aars, Emil. Kst. borgermester. 1892-94.
Rogstad, Nils. Borgermester. 1894-99.
Hartmann, Bernhard. Adjunkt. 1895-1914.
Brænne, Bernhard. Fabrikkeier. 1897-1902.
Løchen, Olaf. Borgermester. 1900-20.
Thinn, Otto. Res. kap. 1902-14.
Finne, Just W. M. Konsul. 1902-04.
Bruun, Fritz. Pelsvarehandler. 1904-25.
Sommerfelt, Axel. Overlærer. 1914-25.
Finne, Carl. Grosserer. 1914-34.
Swensen, Søren. Sokneprest. 1915-20.
Lindboe, Ørnulf. Forstander. 1920-
Lunde, Thorvald. Res. kap. 1921-26.
Hansen, Karl M. Grosserer. 1925-33.
Juel, Olai. Lektor. 1926-33.
Gran, Axel. Sokneprest. 1926-28.
Fjellbu; Arne. Domprost. 1928-45.
Christie, Hartvig. Lektor. 1933-38.
Kobbe, ,Ole M. Rådmann. 1934 og 1938-45.
Smith, Lorentz C. Konsul. 1934-36.
Norbye, Bjørn. Rådmann. 1934-38.
Hirsch, ;Robert von. Apoteker. 1937-45.
Ullmann, Halvdan. Lektor. 1938-45.
Gundersen, 0. C. Rådmann. 1945-46.
Hauge, Henrik. Hjelpeprest. 1945-46.
Sandvei, Marius. Lektor. 1945-46.
Finne, Just M. Grosserer. 1945-
Hokstad, Svend. Lektor. 1946-
Skaar, Palmer. Hjelpeprest. 1946-
Støstad, Sverre . Rådmann. 1946-

Arbeid pågår: Vennligst ikke rediger artikkelen mens arbeidet pågår.

Kilder

  • Wilhelm K. Støren og Olaus Schmidt. Trondhjems borgelige Realskole 1783-1965