WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Diderik Otto von Granbow

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Diderik Otto von Grambow (født 4. april 1732, død 14. april 1773 i Christiania) var en dansk stiftamtmand. Forældrene var Volrath Levin von Grambow, dansk generalløjtnant, og Barbara Sophie f. von der Lühe. Han blev født 4. april 1732, blev 1744 page og 1751 hofjunker, hvorpa han i et par ar gik pa Sorø Akademi, hvor han især dyrkede juridiske og økonomiske discipliner. Derefter foretog han en længere udenlandsrejse, hvorunder han studerede ved Leipzigs og Göttingens universiteter og underkastede sig ved det sidstnævnte en offentlig prøve, ligesom han ogsa blev optaget som medlem af det ansete tyske selskab ved Georg-August-Universitetet sammesteds. Her faldt han i en svær sygdom, som han dog lykkelig overstod. 1756 vendte han tilbage til fædrelandet og blev straks efter udnævnt til kammerjunker, men først 1764 lykkedes det ham at komme i et juridisk embede, hvor han kunne anvende sine kundskaber, idet han blev virkelig rad i den gottorpske Overret.

8. juli 1766 udnævntes han til stiftamtmann over Trondhjems Stift og amtmann over samme amt.

I dette embede lagde han en stor Arbejdsdygtighed og megen indsigt for dagen; han ønskede at se alt med egne øjne, gennemsøgte omhyggelig sit Arkiv og vidste i sin hele embedsførelse bade at gøre sig respekteret og elsket. Det norske Videnskabernes Selskab gjorde ham til medlem 1768, og i det følgende ar blev han Ridder af Dannebrog. 30. juli 1772 beskikkedes han til stiftsamtmand over Akershus Stift og Amtmand i samme Amt samt præses i Overhofretten. Med iver begyndte han ligeledes her sin embedsvirksomhed; han kom efter en længere inspektionsrejse pa sin fødselsdag 1773 tilbage til Christiania og deltog, skønt allerede syg, i det selskab, hans frue for anledningen havde ladet indbyde; sygdommen forværredes imidlertid, og 11 dage senere afgik han ved døden, 15. april 1773. Han bisattes med stor højtidelighed i Vor Frelsers Kirke i Christiania, men overførtes senere til den Adelerske familiebegravelse i Vor Frue Kirke i København.

Han blev gift 13. august 1765 med Elisabeth Sophie Lente-Adeler (1735 - 22. februar 1788), datter af gehejmerad og amtmand Theodor Lente-Adeler. Ægteskabet var barnløst.

Han var stiftamtmann i Trondhjems stiftamt 1766 - 1772.


Fylkesmenn i Sør-Trøndelag

Omfatter også stiftamtmenn i Trondhjems stiftamt (1662-1918),
amtmenn i Trondhjems amt (1687-1804)
og amtmenn i Søndre Trondhjems amt (1804-1918
).

Claus von Ahlefeldt - Ove Bjelke - Joachim Frederik Vind - Hans Kaas - Iver von Ahnen - Christian Reitzer - Jacob Benzon - Ulrik Christian von Nissen - Christian de Stockfleth d.y. - Frederik Rantzau - Diderik Otto von Granbow - Georg Christian Oeder - Johan Vibe von der Osten - Wilhelm Frimann Koren - Thorkel Jonsen Fjeldstad - Gebhard Moltke - Frederik Adeler - Erik Must Angell - Hilmar Krohg -Frederik Christopher Trampe - Fredrik Riis - Karelius August Arntzen - Carl Fredrik Motzfeldt - Lars Otto Roll Grundt - Harald Bothner - Odd Sverressøn Klingenberg - Johan Cappelen - Ivar Skjånes - Thor Skrindo - Nils Lysø - Einar Moxnes - Reidar Due - Roald Eriksen - Aage Rundberget - Kåre Gjønnes - Jørn Aksel Krog - Brit Skjelbred - Frank Jenssen


Kilde

  • Chr. Thaulow. Personalhistorie for Trondhjems by og omegn