WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Det gamle rådhuset

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Det gamle rådhuset

Det gamle rådhuset i Trondheim ble bygget i 1706, men deler av murverket er eldre. Arkitekt og byggmester var Johan Christopher Hempel. Det ligger i Kongens gate og er i dag en del av Trondheim folkebibliotek.

Bygningen er fredet.


Rådhusarresten

Under Trondheims gamle rådhus lå inntil 1863 byens arrest. I kjelleren lå arrestlokalene. Så sent som ved inngangen til 1800-årene, var det ennå jordgulv i cellene. De sanitære forholdene var elendige.

Stanken som kunne trenge opp fra arrestlokalene kunne bli så overveldende at byretten som holdt til i etasjen over, måtte brenne røkelser for å holde ut. Arresten i Rådhuset hadde ikke plass til mer enn 12 personer. Undersøkelser viser imidlertid at det i perioder kunne sitte opptil 42 personer der nede.

De fleste innsatte i byarresten var varetektsfanger i påvente av dom. En god del ble også innsatt for fyll, og noen for å sone kortere straffer. De mest berømte "gjester" i rådhusarresten har vel vært Gjest Baardsen og den beryktede falskmynteren Jens Fenstad.

Disse to herrene ble satt i såkalte sikre celler. Dette var celler som ikke hadde noe vindu, det var heller ikke noen form for oppvarming og som før nevnt var det jordgulv.

Det eneste lyset som slapp inn i cellene var når luken i døren ble åpnet en gang i døgnet, når maten for hele dagen ble satt inn. I rådhusarresten satt det både kvinner og menn sammen.

At man ikke var særlig nøye med hva fangene foretok seg mens de satt der, kan illustreres best ved å nevne at da Marit Andersdatter den 26.9 1791 nedkom med et barn i tukthuset, opplyste hun at hun var blitt besvangret i rådhusarresten av en medfange.

Ruinene av Korskirken? eller Olavskirken ligger under gulvet.

Litteratur

  • Per R. Christiansen. Hus med hedersmerke-historiske bygninger i Trondheim. Tapir akademisk forlag 2009


Kilde

  • Info fra Norsk rettsmuseum