WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Den høgre skolen og yrkesskolen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

1946 gikk 138 elever eller 44% av 7. klassene i Strinda over til realskolen. I 1960 var tallene hhv 450 og 60%.

I 1939 kom den høgre allmennskolen i gang basert på 3 års realskole og et 5-årig gymnas. 294 elever avla eksamen i leide lokaler ved Trondhjems Borgelige Realskole. Etter 1942 va.r Strinda høgre skole realskole og gymnas med real og engelsskole. 1. januar 1965 overtok Sør-Trøndelag. fylke driften av Strinda Gymnas, og den siste realskoleeksamen ble avholdt i 1967. Strinda Gymnas (Strinda videregående skole) flyttet fra Dessengården i Trondheim til nye lokaler ved Blussuvoll i 1955.

Ringve videregående skole startet i 1957.

Sverresborg skole skulle ta elevene fra de nye boligstrøkene på Byåsen. Strinda kommune stod for byggingen. Skolen kom i gang som ettermiddagsskole i 1959 og kunne i 1961 flytte inn i sine ehgne lokaler ved Sverresborg i 1961. Skolen var opprinnelig realskole og gymnas, men gikk fra 1961 gradvis over til å bli ungdomsskole og ble ren ungdomsskole i 1964. Planene om en yrkesskole var lagt allerede før krigen, men ble først en realitet i 1946. Strinda og Malvik gikk sammen om en yrkesskole som fikk lokaler i en bygning etter tyskerne på Charlottenlund. I 1946 tok skolen opp en murerklasse, og i 1947 startet den jern/metall, elektriker, forskaler- og jernbinderkurser. I 1951 fikk skolen sitt første videregående maskinførerkurs. I 1952 fikk skolen status som fast yrkesskole, styreren fikk tittelen rektor, og skolen fikk ordinær statsbevilling.

Skoleåret 1965/66 ble Strinda og Malvik yrkesskole på Charlottenlund og Sør-Trøndelag fylkes yrkesskole på Moholt slått sammen til en administrativ enhet under navnet Moholt yrkesskole og med kontoradresse Moholtan.


Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 4. bind. Og bygda ble by.


Interne lenker