WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Den allmennvitenskapelige høgskole

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Den allmennvitenskapelige høgskole (AVH) var en høgskole som ble etablert i 1922 som Noregs Lærarhøgskole i Trondheim (NLHT). I enkelte sammenhenger ble skolen også omtalt som Den pedagogiske høgskole i Trondheim.

I 1996 ble Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) dannet gjennom en sammenslåingen av Den allmennvitenskapelige høgskole, Norges tekniske høgskole (NTH), Vitenskapsmuseet (VM), Det medisinske fakultet (DMF), Kunstakademiet i Trondheim og Musikkonservatoriet i Trondheim til ett universitet. I 1995 hadde AVH mer enn 9000 studenter. Dette var flere enn ved NTH.

Norges lærerhøgskole ble opprettet ved stortingsvedtak 1. juni 1922 og ga opprinnelig eksamensfri videreutdanning for folkeskolelærere. Etter videreutdanningen fikk man tittelen lærer med opprykk. Den opprinnelige fagkretsen bestod av historie, pedagogikk og norsk. I tillegg ble det gitt undervisning i realfag av lærere fra Norges Tekniske Høgskole og Vitenskapsmuseet. Etterhvert ble det også gitt undervisning i engelsk og tysk. Elevtallet var begrenset til 60 studenter, på grunn av størrelsen på skolestuen på Lade gård.

Norges Lærerhøgskole holdt fra 1922 til 1960 til i Lade gårdLade i tidligere Strinda kommune. I 1960 åpnet større undervisningslokaler på Rosenborg. Her ble det blant annet plass til sette i gang undervisning i realfag. I 1972 flyttet noen fag inn Universitetsområdet på Lade‎ i et kommunalt bygg tiltenkt næringsvirksomhet Trondheim Næringsbygg på Lade, Ladebekken 17. Flyttingen skulle i utgangspunktet være midlertidig i påvente av utbyggingen av Dragvoll som åpnet i 1978. Campus Lade ble imidlertid ikke helt fraflyttet før i 2003, da psykologi kunne flytte til delvis nye bygg på Dragvoll, og var da siste bit av NTNU til å forlate Lade.

På 1950-tallet startet en storstilt utvidelse av Lærerhøgskolen, og det ble gradvis innført grunnfags-, mellomfags- og til sist hovedfags-undervisning i humaniora, samfunnsfag og realfag. Skolen gikk så i 1968 inn i Universitetet i Trondheim som en autonom høyskole på linje med Norges tekniske høgskole (NTH). Enheten byttet navn til Den allmennvitenskapelige høgskolen i 1984.

De humanistiske fagene holdt en periode til på Øya i det som i dag er Trondheim Spektrum. Rosenborg huset biologi og kjemi, mens fysikk og matematikk holdt til på Lade sammen med psykologi og informatikk.

Fagmiljøene på Rosenborg og Lade ble flyttet til Gløshaugen og Universitetet på Dragvoll som følge av opprettelsen av NTNU i 1996. I 2000 ble instituttene for biologi, kjemi, fysikk og matematikk ble flyttet til Realfagbygget på Gløshaugen og slått sammen med fagmiljøene som allerede eksisterte der. Institutt for informatikk ble slått sammen med med Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap i Gamle Fysikk, som ble overtatt etter at Gløshaugen-fysikerne der flyttet til Realfagbygget.

Bygningene på Lade ble bygget om til leiligheter og kontorlokaler. De gamle Universitetsbygningene på Rosenborg er revet og leilighetskomplekser er oppført på store deler av det gamle universitetsområdet.

Rektorer ved NLHT/AVH:

Se også

Kilde

  • Wikipedia

Eksterne lenker