WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Den Nordenfjeldske Kreditbank

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Den Nordensfjelske Kreditbank i Dronningens gate i 1972
Trondhjems Adressebok 1923

Den Nordenfjeldske Kreditbank ble opprettet i 1868 av sakfører Karl Ludvig Bugge på oppfordring av kjøpmann Johan Berg. Overrettsakfører C.W.Hirsch ble første banksjef.

Direktør Hirsch fratrådt i 1887, og han ble etterfulgt av Otto D. Adeler som var banksjef i Stavanger Privatbank. Fra 1897 til 1900 var tidligere kontorsjef og bokholder A. Pedersen banksjef. Overretssakfører og ordfører i Trondheim Andreas Berg var bankens sjef fra 1900 til 1928. Fra 1931 til 1945 ble Einar Aas sjef i banken.

Høsten 1946 ble Sverre Andresen ansatt som banksjef.

Banken holdt fra starten av i Thomas Angells gate 8, men bygget i 1876 et eget bygg i Dronningens gate 3. Arkitekt Henrik Trap-Meyer tegnet bygget. Banken ble ombygget i 1901 og i 1938-40. Revet i 1970.

I 1882 ble det oppdaget en større bedragerisak der banken hadde innløst falske verdier utstedt av en Levangermann. Alle fonds var gått tapt i 1884, men overrettsakfører Bugge reddet banken ved å nedskrive aksjekapitalen og fikk tegnet ny kapital.

Banken overtok i 1947 Trondhjems Realkreditbank , og navnet ble Den Nordenfjeldske Kreditbank, hvori opptatt Trondhjems Realkreditbank. Den fusjonerte i 1963 med Forretningsbanken.

Den Nordenfjeldske Kreditbank hadde lokaler i Dronningens gate 3.

Kilde

  • Terje Bratberg. Trondheim i endring
  • Trondheim Byleksikon
  • Olaus Schmidt. Handelsboka for Trondheim