WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Dampskipsruten til Innherred

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Det første lokalruteskipet som trafikerte Strindfjorden og Trondhjemsfjorden var hjuldamperen Dampskibet Nidelven. 26. november 1850 ble hun satt i rute Trondheim - Steinkjer, samt til Orkdalen om Røberg. Båten gikk i rute til 1853.

To interesserte og på mange områder innflydelsesrike menn på Innherred i 1850-årene som hadde stor interesse for kommunikasjonen og all slags utvikling, var herrene brukseier Herman Løchen på Sundnes og kandidat jur. Ole Richter (senere statsminister i Stockholm).

Disse to menn optok arbeidet sammen med endel interesserte menn på Levanger for å samle kapital til et nytt dampskib for ruten Trondhjem-Innherred.

Gamle Innherreds dampskibsselskap blev oprettet den 1. mai 1855. Til selskapets første direksjon valgtes Herman Løchen, O. Richter, kandidat Lorang og godseier Jelstrup, Mo pr. Levanger.

DS Innherred blev bygget ved Nidelvens fabrikker og kostet 16,000 spesiedaler.

Til fører blev ansatt kaptein Boye, som tidligere hadde ført H. F. Klingenbergs skonnert «Zaritza».

Den 16. juni 1856 gikk skibet første tur til Innherred.

I 1860 fikk skibet 800 spesiedaler i statsbidrag, men allikevel hadde selskapet vanskelig for å klare utgiftene, tidene var dårlige og aktionærene fikk aldri utbytte.

I 1867 bygget Nidelvens fabrikker et nytt dampskib «Indherred» (2) til selskapet, men da trafikken fremdeles bragte tap, blev begge skib solgt og selskapet ophørte i 1872.

I 1890-årene var det tre forskjellige selskaper som trafikerte på Innherred, nemlig Stenkjær Dampskibsselskap som eiet dampskibene «Kong Oscar», «Stenkjær» og «Erik Jarl».

Det annet selskap var Levanger Dampbåtinteressentselskap, som eiet D/S «Levanger», og det tredje selskap var Indtrøndelagens Dampbåtselskap med D/S «Indtrønderen». Disse tre selskaper blev i 1900 sammensluttet til Indherreds Aktie-Dampskibsselskab.

Innherreds Dampskibselskap eide i 1936 6 dampskib som trafikerte i rutefart Trondhjem-Innherred-Levanger-Steinkjer og Trondhjem- Bergen-Stavanger m. v.

D/S «Namsos» (B. Christiansen). D/S «Havda» (B. Mikalsen). D/S «Indherred» (M. Grenne) . D/S «Inna» (L. Sverkli) . D/S «Stenkjær» (O. Nilsen). D/S «Kong Oscar» (O. Sørli).

Kilder

  • 1. Trøndelags bygder i tekst og billeder. O.J. Johansen 1945
  • 2. Olaf T. Engvig. Gamle Dampen - rutebåter på Trondheimsfjorden
  • 3. Wikipedia