WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Dampskipsruten på Hamburg

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Den 2. november 1853 blev D/S «Nidelven» solgt ved auksjon til konsul H. P. Jenssen for 11,200 spesiedaler og aktionærene fikk tilbakebetalt kun ca. en procent av den innbetalte kapital. Dermed var «Nidelven»s første rederi gått ut av sagaen.

Seks av Sjøgatens kjøbmenn gikk sammen med H. P. Jenssen og oprettet et nytt interessentskap, som i 1854 lot skibet forlenge 35 fot. I 1855 blev kaptein Karl Baumann, tidligere fører av brigg «Nidaros», ansatt som kaptein på «Nidelven» og samme år blev skibet satt i rutefart på Hamburg. Denne rute var den første som satte Trondhjem i ruteforbindelse med utlandet.

I 1856 var det begynt å trafikere utenbys skib på Trondhjem og, i den anledning er det en av Sjøgatens ledende menn som i et historisk dokument datert midtsommers 1856, beklager sig i en meget irritert tone over at byens kjøbmenn i den senere tid hadde begynt å få hjem varer med fremmede skib, dette synes vedkommende er handelsstanden uverdig.

Dette dokument var den første årsak til at byens kjøbmenn samledes på Trondhjems børs den 28. januar 1857 og oprettet Det Nordenfjeldske Dampskibselskap.

D/S «Nidelven» blev overtatt av Nordenfjeldske og dermed fikk skibet for alle tider en glorie om sitt navn i historien. «Nidelven» trafikerte i selskapets ruter til 1876. I 1895 blev skroget ophugget, skibets kjøl eksisterer fremdeles i form av et kartskap. Dette kartskapet står nå hos Trondhjems Sjøfartsmuseum, på skapet står det at det er bygget av Snedker Olaf Næss.


Kilder

  • 1. Trøndelags bygder i tekst og billeder. O.J. Johansen 1945
  • 2. Olaf T. Engvig. Gamle Dampen - rutebåter på Trondheimsfjorden
  • 3. Wikipedia