WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Dampskipsruten Kristiansund-Trondheim

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Rutetabell 1878 - Statsraad Riddervold

Dampskipsruten Kristiansund-Trondheim ble åpnet 1877 ved at Christiansund Dampskibsselskap satte D/S Statsraad Riddervold i fart på ruten. DS «Statsraad Riddervold» ble overlevert rederiet Parelius, Parelius & Johnsen i Kristiansund i 1877. I 1891 slo Parelius & Johnsen seg sammen med reder Nicholay H. Knudtzon og dannet Christiansunds Dampskibsselskab, men «Statsraad Riddervold» fortsatte i Trondheimsruten. 29. desember 1902 ble Nordmør Dampskibsselskab stiftet, og fra og med 1. januar 1903 ble skipene til Christiansunds Dampskibsselskab overtatt av det nye rederiet, men «Statsraad Riddervold» fortsatte i Trondheimsruten. I 1914 fikk skipet ny kjele og maskin. I juni 1920 ble fylkesrederiet Møre Fylkes Ruteselskap (MFR) opprettet, og nok en gang fikk skipet nye eiere. Hun forble i MFR (omdøpt Møre og Romsdal Fylkesbåtar (MRF) i 1947) til hun ble solgt i 1949, 72 år gammel.

Samme år som ruten åpnet i 1877 var jernbanen fra Oslo over Røros kommet til Trondheim. Det var viktig å få knyttet post og passasjerer til denne transportveien til Oslo og utlandet.

Dampskipet Statsraad Riddervold hadde fra starten av 3 ukentlige avganger fra Kristiansund og Trondheim og hadde regulære stoppesteder i Laurvik, Storøya, Magerøya, Kongensvold og Beian. På signal stoppet båten på Aunøya og Hemnskjel. Dampskipekspedisjonen i Kristiansund var hos G.M.C Rode og i Trondheim hos Brodtkorb & Co.

En reservebåt for Statsraad Riddervold var DS «Nordmøre» som var bygget ved Kristiansand Mekaniske Verksted i 1890. I 1930-årene gikk båten fast i Trondheimsruta mellom Kristiansund og Trondheim, men også i rute på Hitra og Hemne.

DS «Hankø» og DS «Driva» gikk også i fast rute mellom Kristiansund og Trøndheim. DS «Hankø» var bygget i 1890 av Akers mekaniske verksted og gikk i rute til 1951. DS «Driva» ble bygget av Trondhjems Mekaniske Verksted i 1909. Båten ble hugget opp i 1956.

Kilder

  • 1. Trøndelags bygder i tekst og billeder. O.J. Johansen 1945
  • 2. Olaf T. Engvig. Gamle Dampen - rutebåter på Trondheimsfjorden
  • 3. Wikipedia