WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Dampskibet Kong Oscar

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
DS Kong Oscar
Inntil 1864 var det kun «MarteIlo» og «Indherred» som besørget den lokale fart, men i 65 blev flåten forøket med et tredje skib, idet dampskibet «Kong Oscar» 17. februar samme år begynte å trafikere mellem Trondhjem og Steinkjer.

Stenkjær Dampskibsselskap blev oprettet på Steinkjer 1864. Selskapets første direksjon var stortingsmann Ole Sivert Welde, Beitstaden, kaptein Sivert Malmo og kjøbmennene Even Grindberg og Torbersen,Steinkjer.

Det var dette selskap som fikk bygget «Kong Oscar» og som er moderselskapet til det nuværende Innherreds Dampskibsselskap. I 1890-årene var det tre forskjellige selskaper som trafikerte på Innherred, nemlig forannevnte Steinkjerselskap som eiet dampskibene «Kong Oscar», «Stenkjær» og «Erik Jarl».

Det annet selskap var Levanger Dampbåtinteressentselskap, som eiet D/S «Levanger», og det tredje selskap var Indtrøndelagens Dampbåtselskap med D/S «Indtrønderen». Disse tre selskaper blev i 1900 sammensluttet til det nuværende Innherreds Dampskibsselskap.

D/s «Kong Oscar» er nu det eldste lokalskib som trafikerer på Trondhjemsfjorden, skibet har gjennem tidene gjennemgått mange ombygninger og forandringer. «Kong Oscar» blev bygget ved Akers mek. verksted og kostet 12.350 spesiedaler. Kaptein Sivert Malmo som var en av de mest interesserte for å få selskapet startet, var «Oscar»s første fører.

Innherreds Dampskibselskap eier nu (i 1936) 6 dampskib som trafikerer i rutefart Trondhjem-Innherred-Levanger-Steinkjer og Trondhjem- Bergen-Stavanger m. v.

D/S «Namsos» (B. Christiansen).

D/S «Havda» (B. Mikalsen).

D/S «Indherred» (M. Grenne) .

D/S «Innas (L. Sverkli) .

D/S «Stenkjær» (O. Nilsen).

D/S «Kong Oscar» (O. Sørli).

"Kong Oskar" fikk fortsette sin rute under hele 2. verdenskrig. Sommeren 1950 ble skipet solgt til opphugging. Skroget ble imidlertid berget. En dieselmotor ble satt inn, båten fikk lasteluke og overbygning akter. Nytt navn ble "Rigel". høsten 1979 lå Rigel i opplag i Sandnes. I 1985 ble så båten omsider senket i Nedstrandsfjordens dumpingplass, 121 år etter at den ble bygget.

Kilde

  • 1. O.J.Johansen. Trondhjem-den tusenårige by ved Nidelven. Aktietrykkeriet 1936.
  • 2. Olaf T. Engvig. Gamle Dampen-Rutebåter på Trondheimsfjorden. Tapir akademisk forlag.

Eksterne lenker