WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Da Strinda var svensk

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Jørgen Bjelke

I 1658 tilhørte faktisk Strinda og Trondhjem nabolandet Sverige et halvt års tid.

I 1657 erklærte Fredrik III av Danmark og det danske riksråd krig mot Sverige, dette mens kong Karl Gustav var på felttog i Polen..

Jørgen Bjelke var sønn av den mektige og Norges rikeste kansler, Jens Bjelke fra Austråt og Sofie Brokkenhus.

Etter krigens utbrudd forlot generalløitnant , premierkommandant og statholder Jørgen Bjelke ( 2.6.1621- 11.2.1696 ) Bratsberg len, og ankom Trondheim våren 1657. han var utnevnt til kommanderende general nordenfjells. Han fikk straks oppsatt 2 Trondhjemsregimenter, marsjerte gjennom Meråker til den svenske grense, foretok et hurtig angrep gjennom Sverige og seiret over hele linjen. Han tok tilbake Jamtland og Herjedalen som hadde vært svenske siden 1645, da Norge måtte avstå disse områdene ved freden i Brømsebro[1]. Men i Danmark gikk det verre og i januar 1658 hadde Gustav Adolf erobret hele Danmark.

Ved freden i Roskilde[2] 26. februar 1658 måtte kong Fredrik avstå til Sverige de danske provinser Bornholm, Skåne, Blekinge og Halland. Og Norge måtte avstå hele Trøndelagen fra Helgeland til Sunnmøre, og det gamle Renafylke som senere ble kalt Bohus läan.

Den 10. mai 1658 ble Trondhjems by og len overrakt til den svenske guvernør, og dermed var Strinda, Trondheim og resten av Trøndelagen svensk.

Men Jørgen Bjelke hadde ikke gitt opp. På eget initiativ sørget han for å bli utnevnt av danskekongen til selvstendig overkommandant over de norske styrker i Norge. I august 1658 utarbeidet han sin krigsplan om å jage svenskene ut av Trondhjem, og ellers forsvare Østlandet og Sørlandet best mulig.

Store styrker ble sendt mot Trondheim, og hans bror kansler Ove Bjelkes tropper gikk i land i Korsvika ved Lade i Strinda 28. september 1658. Straks måtte deler av de norske troppene seile videre til Verdalen, der major Wisborg slo de svenske troppene ledet av oberstløytnant Drakenberg ved Innadalen. Dermed var den svenske general Clas Stjernsjøld i Trondheim avskåret fra å få forsterkninger. Han overga byen 11. desember til nordmennene og marsjerte gjennom Gauldalen til Sverige.

Den svenske besittelse av Trøndelagen hadde vart i et halvt år.

Krigen var imidlertid ikke ferdig før Karl Gustav døde 13. februar 1660.


Kilde

  • 1. Trøndelags bygder i tekst og billeder. O.J. Johansen 1945
  • 2. Wikipedia

Eksterne lenker