WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.DS Trolla og Jølster

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

D/S «Trolla» og «Jølster». Dampskibsreder og skibsfører A. Johannesen var i 1870-80-årene en meget aktiv mann i lokalfarten. Han var født i Jølster i 1831, i yngre dager reiste han i langfart med seilskib, Kom senere ombord i «Prins Gustav» og «Nidelven» som matros. Johannesen kom til Trondhjem i 1858 og blev ansatt ved Trolla Bruk som skipper på Trollabåten som førte støpegods og mel til byen.

I 70-årene tok Johannesen initiativet til å anskaffe sig en egen dampbåt til rutefart på Trondhjemsfjorden. For lang og tro tjeneste i Trolla fikk han av bestyrer Olsen tillatelse til å hugge endel materiale i Trollaskogen, og efter intens arbeide fikk han D/S «Trolla» ferdigbygget i 1874.

DS «Trolla» var det første dampskib som blev satt i rute på Gulosen og Børsa. Johannesen optok også rute med «Trolla» til Frosta, Stjørdalen og Åsen, og for denne rute fikk han 800 kroner i statsbidrag, som var noe enestående i den tid.

l 1878 fikk Johannesen anskaffet sig et større dampskib som blev kalt «Jølster», efter hans hjembygd. Med dette skib trafikerte han også til lnnherred. Kaptein Johannesen var den første skibsfører som gikk op strømmen ved Inderøen til Borga. «Jølster» gikk også til Verdalsøra da Jämtlandstrafikken var meget stor i den tid. Johannesen fortalte mig således, at han ofte lastet sitt skib med skinn som var nedkjørt til Verdalsøra fra Jåmtland.

Kaptein A. Johannesen førte senere gamle dampskibet «Levanger». Det siste skib han førte var D/S «Uttrønderen».

Johannesen døde i Trondhjem i 1916, 85 år gammel.

Kilde

  • 1. O.J.Johansen. Trondhjem-den tusenårige by ved Nidelven. Aktietrykkeriet 1936.

Eksterne lenker