WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Claus Berg

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Claus Berg
Claus Berg (19.6.1875 i Trondheim-) var sønn av kjøpmann og konsul Claus Nissen Rieber Berg og Thrine Bygbal, født Lund.

Uteksaminert 1897 fra ingeniørlinjen ved Trondhjems tekniske læreanstalt. 1898-1903 assistent ved Kristiania vand og kloakkvæsen. Studerte ved teknisk høiskole i Dresden i 1900-01.

Han var teknisk konsulent for Strinda vannverk. Han var kommuneingeniør i Bærum fra 1905 . Den 26.11.1916 vedtok herredsstyret i Strinda å sette i gang utbyggingen av Tømmerholtdammen.

Fra 1877 til 1907 var Claus Berg eier av Blussuvoll Vestre. Han var gift med Gyda Fredrikke (5.4.1888 i Tønsberg-)

1922 driftsbestyrer ved norsk maskinindustris boligsselskap. 1923 forretningsfører for Taasen byggeselskap. Fra 1917 formannskapssekretær, Blommenholm, Bærum.

Kilde

  • 1. Strindas første vannverk. Årbok 2001 Strinda-den gang da
  • 2. O.Alstad Trondhjemsstudentenes Matrikkel 1870-1915
  • 3. O. Alstad. Tillegg til Trondhjemsteknikernes matrikkel 1932.