WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Christian Petersen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Hans Christian Petersen

Stiftsprost Christian Petersen (9.3.1801 i Christiania - 12.3.1875 i Trondhjem) var gift med Marie Magdalene Thaulow (1807-1867), datter av prost i Gausdal Hans Henrik Thaulow, og søster av consul i Trondhjem Christian Thaulow-I.

Christian Petersen ble residerende kapellan til Vår Frue i Trondhjem 1843, 1846 residerende kapellan til Domkirken 1846 og fra 1860 stiftsprost og sogneprest til Domkirken. Han var far til overlærer og redaktør Kristian Thaulow Petersen og Martha Petersen (10.5.1831- 3.5.1917).

Christian Petersen var ordfører i Trondhjem 1860. Stortingsrepresentant for Søndre Trondhjem 1839, for Trondhjem 1845,1854.

Storkors av St. Olav, storkors av Nordstjerneordenen.


Kilde

  • 1. Henrik Mathiesen. Trondhjems ordførere og viceordførere 1837-1919.
  • 2. Olaus Scmidt. Norsk biografisk leksikon

Eksterne lenker

Ordførere i Trondheim kommune

Jacob Roll - Balthazar Schnitler - Jacob Roll - Balthazar Schnitler - Nikolay Jenssen - Samuel Severin Bætzmann - Fredrik Moltke Bugge - Hans Peter Jenssen - Nikolay Jenssen - Fredrik Moltke Bugge - Samuel Severin Bætzmann - Johan Christian Grabow - Fredrik Georg Lerche - Hans Georg Colbjørnsen Meldahl - Christian Petersen - Einar Gram - Ove Guldberg Høegh - Fritz Lorck - Aage Schavland - Ove Christian Roll - Fritz Lorck - Michael Getz - Fritz Lorck - Carl Arnoldus Müller - Christian Hirsch - Johannes Musæus Nissen - Christian Hulbert Hielm - Christian Hirsch - Jens Ludvig Paul Flor - Karl Bugge - Christian Hulbert Hielm - Johan Bergh - Marius Friman Bøckman - Bernhard Konrad Bergersen - Ingebrigt Buaas - Sverre Olafssøn Klingenberg - Carl Nielsen - Christian Knudtzon Schaanning - Bernhard Konrad Bergersen - Andreas Berg - Hans Jørgen Bauck - Christian Thaulow - Andreas Berg - Odd Sverressøn Klingenberg - Ole Konrad Ribsskog - Einar Dahl - Francis Kjeldsberg - Kristian Bryn - Andreas Moe - Johan Cappelen - Harald Pedersen - Ivar Skjånes - Olav Bergan - Sverre Colbjørnsen Stokstad - Ivar Skjånes - John Aae - Olav Gjærevoll - Odd Sagør - Kaare Tønne - Axel Buch - Olav Gjærevoll - Anne Kathrine Parow - Per Berge - Marvin Wiseth - Anne Kathrine Slungård - Liv Sandven - Rita Ottervik

[[Kategori:Ordførere i Trondheim]