WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Christian Fredrik Jacobsen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Christian Fredrik Jacobsen

Christian Fredrik Jacobsen (8.4.1876 i Stavanger- 17.5.1953), sønn av telegrafinspektør Vilhelm J. Jacobsen (1831-1906) og Katherine Marie Josefine Bøttger (). Gift 1. med Louise Babette Josefine Truchsess (1881-1919), datter av Emil Truchsess og Franziska Zeller, München. Gift 2 1922 med Johanne Adolfine Floor (5.7.1887-), datter av bokhandler i Stavanger Johannes Floor og Adolfine Nielsen.

Christian Fredrik Jacobsen tok Diplomeksamen ved Technische Hochschule, Darmstadt 1900.

Yrkespraksis:

  • 1899-1901 Ingeniør, Schuckert & Co. Nürnberg

1901 Assistent i høyere matematikk og elektroteknikk, Technische Hochschule, Darmstadt 1902-17 Elektroteknisk konsulent, Stavanger 1902-17 Lærer ved den tekniske fagskolen i Stavanger 1905-10 Lærer, Stavanger tekniske aftenskole 1915 Driftsbestyrer, Hetland og Håland kommunale Elektrisitetsverker 1916-18 Adm.dir., A/S Ryfylke kraftanlegg1918-46 Professor ved NTH i Elektroteknikk med fagområde Elektriske anlegg

Tillitsverv ved NTH:

Viserektor, 1935-39 Avdelingsformann, Elektroteknisk avdeling i årene 1918-20, 1922/23, 1927-29, og 1937-39.

Medlemskap og tillitsverv utenfor NTH:

Styremedlem i Stavanger Electro Staalverk og deltok i grunnleggelsen. 1911-18 Medlem av Stavanger bystyre 1935-37 Medlem av Trondheim bystyre Medlem av direksjonen for Den elementærtekniske Fagskolen i Stavanger Medlem av Stavanger Elektrisitetsverks byggekomité Styremedlem i Stavanger Telefonforening m.m 1913-15 Formann, NIF Stavanger avdeling. 1927 Visepresident, Norsk Elektroteknisk Komite 1927 Innvalgt medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, og 1933-37 Formann i den naturvitenskapelige klasse 1937-46 President, Norsk Elektroteknisk Komite Visepresident i CIGRE (International Council on Large Electric Systems)

Hedersbevisninger:

1931 Tildelt Norsk Elektroteknisk Forenings hederstegn; "Det Lenkede Lyn". Ridder av den svenske Nordstjærneorden og Ridder av Danebrogsorden

Kilder

  • Olaf Devik NTH 50 år
  • Hvem er hvem 1948
  • NTNU

Eksterne lenker