WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Christian August Knudtzon-overrettssakfører

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Christian August Knudtzon

Christian August Knudtzon (15.8.1865 i Trondheim- 22.8.1948) var sønn av rektor Nicolai Otto Knudtzon og Marie Dorothea Krag. Gift 1 den 9.6.1917 i Nordstrand med Gudrun Moe. Gift 2 den 27.9.1929 i Oslo med Alrida Marie Hanson (08.09.1884 - 24.12.1965).

Christian August Knudtzon tok eks. artium 1885, juridisk embedseksamen 1894. Dommerfullmektig ved Numedal og Sandsvær sorenskriverembede 1895-96. Fullmektig ved Aker og Follo fogdkontor, justisavdelingen 1894-95 og 1896-99 og samtidig politiaktor i Follo. Fullmektig hos politimesteren i Aker 1899-1900. Sakfører 1900. Overrettsakfører 1901. Eget kontor i Oslo fra 1900.

Christian August Knudzen drev utstrakt grubevirksomhet og formidlet gruber i tidsrommet 1900-23. Foranlediget i 1929 at tvangssalget av Det Norske Studentersamfunds bygning ble stanset.

Kilde

  • 1. Sverre M. Halbo. Norges advokater og sakførere 1932