WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Christian August, baron af Wedel-Jarlsberg

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Christian August, baron af Wedel-Jarlsberg
Christian August, baron af Wedel-Jarlsberg, født 10. juli 1813 på Sande gård i Jarlsberg, sønn av surn.major i hæren, 1. hoffstallmester, Wilhelm Frederik, baronaf Wedel-Jarlsberg, eier av Elingård i Onsø, og hustru Anna Dorothea Elieson.

Han tok juridisk embedseksamen i 1837 og var ansatt i Departementet for det Indre, inntil han i 1849 ble utnevnt til brigade- og garnisonsauditør i Trondhjem. Her var han tillike medlem av Norges Banks direksjon, likeså av Trondhjems Sparebanks direksjon.

Baron Wedel døde ugift i Trondhjem 5. februar 1870 og er begravet på Domkirkegården, like ved den østre fløy av Erkebispegården. Ved hans død skrev Trondh jems Adresse-Contoirs Efterretninger at han var «almindelig afholdt af alle, der kom i Berøring med ham, som en human Mand med et varmt Hjertelag, og medens hans hæderlige Charakter ville bringe hans Venner til at savne ham, vil hans Godgjørenhed efterlade et Savn i videre Kredse».

I Harmonien var baron Wedel medlem fra han i 1849 bosatte seg i Trondhjem, han var presiderende direktør i selskapet fra oktober 1857 til oktober 1859.

Selskapslokalet Wedel Jarlsberg i Britannia Hotel er oppkaklt etter han ?.

Kilder

  • 1. Olaus Schmidt. Klubselskabet Harmonien 1813-1963