WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Christian Asmus Møller

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Christian Asmus Møller
Christian Asmus Møller, født 1785 i Trondhjem (døpt 16. mai i Vår Frue kirke), sønn av kjøpmann Asmus Jacob Møller og Maren f. Hansen. Han døde 1. mai 1837.

Møller ble i 1798 elev ved fødebyens Katedralskole hvor han fikk skussmålet: «En herlig discipel, der gjør udmerket fremgang». Efter examen artium i 1801 ble han immatriku lert ved Københavns Universitet hvor han studerte i flere år, med teologi som hovedfag.

Han kom dog aldri til å ta noen embedseksamen, 22. juni 1810 ble han utnevnt til adjunkt ved sin gamle skole, Trondhjem Katedralskole, efter sin skole- og artiumskamerat, Olaus Michael Schmidt (sl. assessor i Høiesteret og statsråd). Til Katedralskolen var han knyttet senere. I 1816 ble han utnevnt som den første overlærer ved skolen, efter reformen av våre høyere skoler i 1806 da man fikk overlærere og adjunkter, som kgl. embedsmenn. Overlærer Møller var et meget interessert medlem av Harmonien like fra stiftelsen og en meget benyttct tillitsmann i selskapet, gjentagne ganger var han medlem av direksjonen m. v. Han forble ugift og ofret nok en stor del av sin interesse på Klubben, hvor han tilbrakte meget av sin fritid . Han var sine venners venn og en hyggelig, gemyttlig selskapsbror. Møller hadde dårlig helbred , han døde 1. mai 1837 efter å være rammet av apopleksi. I Harmonien var han første gang medlem av direksjonen fra oktober 1813 og gjenvalgtes flere ganger. Han var presiderende direktør juli- oktober 1825 og januar- oktober 1826.