WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Charlottenlund jernbanestasjon

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Charlottenlund jernbanestasjon, Sjøvegen 11, ligger 23,8 moh og 4,9 km øst for Trondheim hovedstasjon. Stasjonen ble nedlagt i 1985 som stoppested for tog. I 1989 ble stasjonen solgt til Terje Fossum og Gunhild Rem. Eierne ønsker å bevare Charlottenlund stasjon som et helhetlig stasjonsmiljø.

Charlottenlund stasjon var klassifisert som stasjon av 5. klasse. Stasjonsmesteren var også poståpner. Stasjonen hadde ett sidespor, hovedsaklig for vognslaster med kull, koks og ved. Godskunder var 2 landhandlere, 2 gartnerier Rotvold sindsygeasyl samt gårdsbruk og svineavlstasjon. Senere kom Gaute fabrikker til.

Meråkerbanen Trondheim - Storlien ble åpnet i 1882. I 1890 åpnet Charlottenlund som holdeplass, i 1899 som stasjon. Den første stasjonsbygningen er fra dette året. I 1913 kom nåværende stasjonsbygg. I 1953 blir stasjonen påbygd.

Poståpneriet åpnet i 1907 "Charlottenlund i Strinden". Stasjonsmester Nils Jensen Ruud ble poståpner i 1915. I 1930 overtar NSB ansvaret for driften av poståpneriet.

I 1965 overtar Postverket. NSB sin ekspedisjon av billetter og gods nedlegges. Postkontoret 7050 Charlottenlund flytter ut i 1980.

Charlottenlund stasjon.JPG

Et godt vedlikeholdt stasjonsbygg fotografert i november 2008.Foto: Jan Habberstad

Charlottenlund jernbanestasjon.JPGBemanningen ved stasjonen:

Borghild Pedersen: Ekspeditrise, telegrafistinne og poståpner 1907-17
Nils Jensen Ruud: Stasjonsmester og postmester 1915-30
Carl M Torp: Telegrafist 1917-
Steen: Fg stasjonsmester og poståpner 1930
Bjarne Solli: Fg stasjonsmeste, poståpner og telegrafist 1930-41.
Oddmund Burås: Fg stasjonsmester og poståpner 1941
Ingolf Nordstrand: Stasjonsmester og poståpner 1941-65.
Odd Byrge Kofoed: Poststyrer 1966-71
Karin Skorstad: Poststyrer 1971-72
Asbjørn Egil Adserø: Poststyrer 1977-80

Kilde

  • 1. Oppslag på jernbanestasjonen

Eksterne lenker