WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Carl Wilhelm Carstens

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Carl Wilhelm Carstens

Overlærer Carl Wilhelm Carstens (25.4.1841 - 10.5.1895) var sønn av Flensburgeren Jacob Johannes Carstens (1791-1853) og Abel Margrethe Christine Oeding. Han ble 1. gift i Trondheim med Julie Nielsen. Gift 2. den 10.12.1884 med Martha Lysholm Klingenberg (3.4.1856- 12.1.1935), datter av kjøpmann Halfdan Fredrik Sommerfeldt Klingenberg og Martha Lysholm.

Carl Wilhelm Carstens tok bergvitenskapelig eksamen 1864 og var en tid ansatt ved Næs Jernværk, før han fra 1. januar 1872 ble overlærer ved Trondhjems tekniske læreanstalt. Han var i mange år medlem av direktionen for Det mekaniske Værksted. Han ble i 1885 innvalgt i overdirektionen for Røros Værk. Fra 30. juni 1894 trakk Carstens seg tilbake fra sin stilling som overlærer og bosatte seg på sitt landsted Saxenborg.

Carl Wilhelm Carstens var viceordfører i Trondhjem 1889,1890.

Medlem av Videnskapselskabets direktion. Ridder av St. Olaf 1895.

Kilde

  • 1. Henrik Mathiesen. Trondhjems ordførere og viceordførere 1837-1919.
  • 2. Den kgl. St. Olafs orden 1847-1947