WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Carl Ludvig Grøndahl

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Carl Ludvig Grøndahl
Kaptein i Feltartelleriet Carl Ludvig Grøndahl (6.8.1877 i Christiania- 15.8.1959 i Trondheim), sønn av sogneprest Adolf Martin Thorp Grøndahl og Marie "Maja" Karine Gullichsen. Gift 27. september 1906 med Ingeborg Jenssen (20.3.1883-),datter av kjøpmann, konsul og politiker Konsul Anton Jenssen født 18. mai 1850 i Trondhjem - 25.12.1927) og Emilie Frieda Lizzy Bühring (6.4.1853–20.9.1926). Barn:
  • Gunvor Grøndahl (19.7.1908 i Oslo- 12.6.1998 i Trondheim)
  • Evy Grøndahl (30.12.1911- 10.6.2012)
  • Ingeborg Marie Grøndahl (18.4.1920- 4.10.1920)

Carl Ludvig Grøndahl tok Examen artium ved Gjertsen skole i Christiania 1896, ble efter artium opptatt på krigsskolen og 1900 premierløytnant i feltartilleriet. Han tok den militære høyskoleeksamen 1903 og gjennomgikk senere feltartilleriets ride- og kjøreskole samt kavalleriets rideskole. I 1911 ble han utnevnt til kaptein ved A. R. 3, med bopel i Trondhjem, 1929 major ved samme regiment og 1937 oberstløytnant.

Ved siden av sin stilling som offiser tok Grøndahl aktivt del i idrettsarbeid, navnlig skisporten. Han var medlem av styret og formann i Bærums skiklub, formann i Trondhjems Skiklub, sekretær og senere president i Norges Skiforbund. Han var skilærer i Thüringen en vinter.

I Trondhjem drev han også i flere år privat rideskole, fikk rekonstruert Trondhjems rideklub og fungerte som klubbens formann efter rekonstruksjonen. I det sivile liv var Grøndahl sjef for forsikringsselskapene Storebrand og Iduns avdelingskontor i Trondhjem fra opprettelsen og inntil oppnådd aldersgrense.

I Harmonien fungerte oberstløytnant Grøndahl som ordfører fra 1929 til 1932.

Kilder

  • 1. Norke Slægter 1912
  • 2. Geni
  • 3. Trondheimsbasen 2014
  • 4. Olaus Schmidt. Klubselskabet Harmonien 1813-1963