WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Carl Huitfeldt

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Carl Huitfeldt

Oberst Carl Ludovico Huitfeldt (30.9.1842 i Fredrikstad-26.9.1916 i Trondhjem) var sønn av byfogd Hans Jørgen Hansen Huitfeldt og Clara Ambjørnsen. Gift 1. den 24.9.1878 med Cathrine Henriette Schaanning (14.5.1853-15.4.1891), datter av sorenskriver Folkmann Frek Schaanning og Catharina Henriette Knudtzon (30.3.1822 i Trondhjem -14.12.1905), datter av Hans Thomas Knudtzon og Alette Ottosdatter Beyer. Barn:

  • Henrik Jørgen Huitfeldt (1879-)
  • Katarina Huitfeldt (1881-)
  • Harriet Huitfeldt (1891-)

Gift 2. den 26.2.1892 med Alvilde Catharine Olsen (18.11.1854-8.6.1925), datter av kommanderkaptein, fiskerioppsynssjef Hjalmar Olsen og Benedicte Knudtzon (21. november 1823 - 6. februar 1890), datter av Christian Knudtzon . Barn:

  • Karl Huitfeldt (1895-)

Carl Ludovico Huitfeldt ble offiser i 1864 og samme år sekondløjtnant ved 2den Trondhjemske Halvbrigade, 2det gevorbne korps som de militære kommandoenheter ble benevnt den gang. Som premierløjtnant fra 1867 tjenstgjorde han ved Indherred Jægerbataljon, Norske Jægerkorps og fra mai 1876 ved Trondhjemske Jægerbataljoljon.

Efter å være forflyttet til Trondhjem var han brigadeadjutant hos general Hoff («Gamle-Generalen »). I 1878 ble han kaptein i Trondhjemske lnfanteribrigade og fra 1. januar 1897 oberstløjtnant og sjef for Nedenes land værnsbataljon. Han bodde nu i Kristianssand i to år inntil han 1. oktober 1899 utnevntes til oberst og sjef for 4. Korps av Søndmør linjebataljon, med bopel i Molde. Herfra ble han 1901 beordret til sjef for 2. Korps av Trondhjems linjebataljon, med bopel i Trondhjem, i denne stilling ble han til han fra 1. oktober 1907 fikk avskjed i henhold til aldersgrenseloven.

Som offiser tjenstgjorde oberst Huitfeldt den lengste tid i Trondhjem, som han på mange måter ble knyttet nær til.

Av Harmonien var han medlem fra sin første tjenestetid i Trondhjem og i en rekke perioder var han medlem av direksjonen, fra 1903 til oktober 1909 som ordfører. Han var meget interessert i selskapets historie og tradisjoner, som han i sin ordførertid fikk gjenopplivet flere av.

Carl Huitfeldt var Direksjonsformann i Trondhjems Militærforenig og i Trondhjems Jæger- og Fiskeriforening.

Ridder av St.Olaf 1905.


Kilde

  • 1. St. Olafs orden 1847-1947
  • 2. Olaus Schmidt. Klubselskabet Harmonien 1813-1963