WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Carl Gustav Odlaug

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Carl Gustav Odlaug
Fanejunker Carl Gustav Odlaug (2.10.1853 i Trondhjem - 9.3.1934 i Oslo) var sønn av stykkjunker i Trondhjem, Gudbrand Christensen Odlaug og Ingeborg Marie Ueland. Gift 23.6.1881 på Inderøy med Ingeborg Serine Kvistad (20.7.1854 i Inderøy- 29.12.1932 i oslo), datter av bonde Martinus Anton Person Kvistad og Paulina Kristiansdatter Oksaal.

Carl Odlaug tok eksamen ved artelleri-underoffisersskole 1874. Overkonstabel 1874. Nasjonal sersjant 1877, gevorbne sersjant samme år. Furér ved Artelleri- Underoffisersskolen fra 1883. Fanejunker 1885. Kommandersersjant ved Telegrafkompaniet 1888 og ved Underoffisersskolen fra 1890. Avskjed 1923. Lærer i regning og militær administrasjon. Tjenestegjorde som aktiv offiser i 41 år og som militærlærer i 46 år. Forfatter av historiske samlinger ang. Ingeniørvåpnets historie og av større verk om Artelleriet. Æresmedlem av Søndenfjeldske Ingeniørofficersforening og av Oslo garnisornerende Underofficerslag.

Ridder av St. Olav 1911.


Kilde

  • 1. Den kongelige norske St. Olavs orden 1847-1947.