WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Carl Fredrik Proet

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Carl Fredrik Proet
Kommandørkaptein og tollkasserer Carl Frederik Proet, født 5. oktober 1806 i Trondhjem, sønn av korpslæge Adolph Frederik Henrik Proet og Martha Olava født Solberg.

Gift 1834 med Karen Martha Wicklund, født 1806, død 1866, datter av kjøpmann på Levanger, Sven Wicklund og hustru Karen Martha Solberg. Barn: Axel Proet.

Han ble efter eksamen fra Søkadetinstituttet 1826 sekondløjtnant i marinen, 1833 premierløjtnant, 1849 kapteinløjtnant og 1857 kommandørkaptein. Fra 1849 var han sjef for TrondhjemsVærft og for den trondhjemske avdeling av sjøkrigstroppene, han var tillike navigasjonseksaminator.

I 1865 søkte han avskjed fra aktiv tjeneste i marinen og ble utnevnt til tollkasserer i Trondhjem. Han døde 15. februar 1873.

Kaptein Proet var medlem av Harmoniens direksjon første gang 1847. Som presiderende direktør fungerte han fra oktober 1859 til januar 1860.

Kilder

  • 1. Christian Thaulow. Personalhistorie
  • 2. Olaus Schmidt. Klubselskabet Harmonien 1813-1963