WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Campusrunden

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Gløshaugen flyfoto 1936. Foto:
Søndre lavblokk foran Sentralbygg 1 og 2. Foto: Jan Habberstad 2021
Tracé for Campusrunden nærtur
Utsnitt av FW luftfoto 6168 19.juni 1985
Utsnitt av FW luftfoto 6166 19. juni 1985

Campusrunden nærtur er en trim/turløype rundt Høyskoleplatået/ Gløshaugen der NTNU ligger idag.

Det er StudyTrondheim som i samarbeid med Trondheim kommune skal utarbeide en beskrivelse av denne nærturen. Strinda historielag er forespurt om å foreslå tekst og bilder til unike, historiske informasjonstavler langs de to nærturene. Det antydes 8-10 informasjonsplakater.

Ut fra historielagets samling av historisk informasjon denne del av byen, har man langs, og innenfor stidragets område, høyst foreløpig plukket ut et 20-talls objekter fra omtalen i WikiStrinda som kan være egnet til videre arbeid med skilting. En rekke bygninger og skulpturer på Gløshaugen er allerede merket med tavler og info.


Aktuelle historiske kandidater for plass på utvendige infotavler med foreløpig prioritering A-B-C;