WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Bystyret i Trondheim 2024-2028

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Bystyret i Trondheim 2024-2028.Fotomontasje fra Adresseavisen
Bystyret i Trondheim 2024-2028. Fotomontasje fra Adresseavisen

Bystyret i Trondheim 2024-2028 består av følgende 67 valgte personer (37 ble gjenvalgt som faste bystyrerepresentanter. Rita Ottervik, ordfører fra Arbeiderpartiet gjennom 20 år stilte ikke til gjenvalg. 30 nye personer ble valgt inn i Bystyret i 2023 for ny periode.);

Fra Arbeiderpartiet, 17 delegater (som i forrige periode);

 • Emil Raaen (f.1975). Medlem av Formannskapet/Bygningsrådet/Organisasjonskomiteen.
 • Trude Basso (f.1978). Medlem av Formannskapet/Bygningsrådet/Organisasjonskomiteen.
 • Sara Shafigi (f.1995), gjenvalgt. Medlem av Formannskapet/Bygningsrådet/Organisasjonskomiteen.
 • Kirsti Tømmervold (f.1976). Medlem Byutvikling og samferdselskomiteen.
 • Roar Aas (f.1972), gjenvalgt. Medlem av Formannskapet/Bygningsrådet/Organisasjonskomiteen.
 • Sissel Trønsdal (f.1958), gjenvalgt. Medlem Finans- og næringskomiteen.
 • Anita Børstad (f.1972). Medlem av Oppvekstkomiteen.
 • Håkon Einarsve (f.2000). Medlem Finans- og næringskomiteen.
 • Jørn Arve Flått (f.1967), gjenvalgt. Leder av Kontrollutvalget.
 • Sigurd Ingvaldsen (f.1954). Medlem Helse- og Velferdskomiteen.
 • Leon Bafondoko (f.1998). Medlem av Oppvekstkomiteen.
 • Erling Eide Hustvedt (f.2002). Medlem Byutvikling og samferdselskomiteen.
 • Ismail Salad Elmi (f.1959), gjenvalgt. Medlem Helse- og Velferdskomiteen.
 • Edvin Helland (f.1970),gjenvalgt. Medlem av Oppvekstkomiteen.
 • Karim Tahir (f.1981). Medlem av Kultur-, Idretts- og Frivillighetskomiteen.
 • Gjermund Bungum Gorset (f.2001), gjenvalgt. Medlem av Kontrollutvalget.
 • Maria Eriksen Storrø (f.2002). Medlem av Kultur-, Idretts- og Frivillighetskomiteen.

Uttredende medlemmer fra AP;

 • Arne Bjørlykke
 • Sofie Rosten Løvdahl
 • Julie Instad Hole
 • Karianne Oldernes Tung
 • Ferat Güven (gjenvalgt som medlem av Høyre)


Fra Høyre, 20 delegater (+ 6 delegater);

 • Kent Thomas Hågensen Ranum (f.1976), NY ordfører
 • Christianne Bauck-Larssen (f.1984), gjenvalgt. Leder av Oppvekstkomiteen.
 • Berit Tiller (f.1960). Medlem av Formannskapet/Bygningsrådet/Organisasjonskomiteen.
 • Niklaus Haugrønning (f.1947), gjenvalgt. Nestleder av Kontrollutvalget.
 • Ferhat Güven (f.1983), gjenvalgt, tidligere valgt for AP. Leder Finans- og næringskomiteen.
 • Olav Noteng (f.1961), gjenvalgt. Medlem Byutvikling og samferdselskomiteen.
 • Tone Dorte Sletten (f .1965), gjenvalgt. Medlem Helse- og Velferdskomiteen.
 • Ove Vollan (f.1967). Medlem Finans- og næringskomiteen.
 • Nina Westad (f.1967).Medlem Finans- og næringskomiteen.
 • Radino Dizza Mahendra (f.1999). Medlem av Oppvekstkomiteen.
 • Kjetil Utne (f.1955), gjenvalgt. Medlem Helse- og Velferdskomiteen.
 • Haakon Gustaas (f.1989). Medlem Byutvikling og samferdselskomiteen.
 • Stine Hofstad (f.1978), gjenvalgt. Medlem av Kultur-, Idretts- og Frivillighetskomiteen.
 • Therese Bjørstad Karlsen (f.1969). Medlem Finans- og næringskomiteen.
 • Gro Eide (f.1963). Medlem Byutvikling og samferdselskomiteen.
 • Karl Erik Haug (f.1967). Medlem av Kontrollutvalget.
 • Michael Momyr (f.1956), gjenvalgt. Medlem Helse- og Velferdskomiteen.
 • Sindre Nilsskog (f.1991). Medlem av Kultur-, Idretts- og Frivillighetskomiteen.
 • Jørn Erik Berg (f.1968). Medlem av Kultur-, Idretts- og Frivillighetskomiteen.
 • Robert Flataas (f.1970). Medlem av Oppvekstkomiteen.

Uttredende medlemmer fra Høyre;

Fra Miljøpartiet de grønne MDG, 5 delegater (-3);

 • Tore Dyrendal. Leder Byutvikling og samferdselskomiteen.
 • Line Fjørstad (f.1993),gjenvalg. Medlem av Formannskapet/Bygningsrådet/Organisasjonskomiteen.
 • Aurora Meland Winger (f.1991), gjenvalgt.Nesteder Finans- og næringskomiteen.
 • Gro Holm Skillingstad (f.2001). Medlem av Oppvekstkomiteen.
 • Ola Lund Renolen (f.1964), gjenvalgt. Medlem av Oppvekstkomiteen.

Uttredende medlemmer fra MDG;

 • Bente Alna Ingebrigtsen
 • Stine Børe Szell
 • Aske Ibsen Lindal

Fra Sosialistisk Venstreparti, SV, 9 delegater (+1);

 • Mona Berger (f.1980), gjenvalgt. Medlem av Formannskapet/Bygningsrådet/Organisasjonskomiteen.
 • Efie Marie Damba (f.1992), gjenvalgt. Nestleder Helse- og Velferdskomiteen.
 • Silje Naper Salomonsen (f.1981), gjenvalgt. Medlem av Formannskapet/Bygningsrådet/Organisasjonskomiteen.
 • Ottar Michelsen, gjenvalgt. Medlem av Kultur-, Idretts- og Frivillighetskomiteen.
 • Jenny Nordaune (f.2001). Medlem Byutvikling og samferdselskomiteen.
 • Latifa Nasser (f.1959). Medlem av Kontrollutvalget.
 • Nils Heldal (f.1965). Medlem Finans- og næringskomiteen.
 • Annbjørg Horgar (f.1987). Medlem av Oppvekstkomiteen.
 • Even N. Bergseng (f.1992). Medlem Byutvikling og samferdselskomiteen.

Uttredende medlemmer fra SV;

 • Ingrid Marie Sylte Isachsen
 • Mohammed Ahmed Mohammed-Yahya
 • Alida Johanne Domaas
 • Anny Marethe Vollan

Fra Senterpartiet, SP, 1 delegater (-2);

 • Vegard Frøseth Fenes. Medlem av Formannskapet/Bygningsrådet/Organisasjonskomiteen.

Uttredende medlemmer fra SP;

Fra Rødt, 3 delegater (-2);

 • Roald Arentz (f.1971), gjenvalgt. Medlem av Formannskapet/Bygningsrådet/Organisasjonskomiteen.
 • Mia Småvik Rørdal (f.1993), gjenvalgt. Medlem av Kultur-, Idretts- og Frivillighetskomiteen.
 • Magni Fjørtoft Svarstad (f.1986). Medlem Byutvikling og samferdselskomiteen.

Uttredende medlemmer fra Rødt;

Fra Fremskrittspartiet, 4 delegater (+1);

 • Elin Marie Andreassen (f.1983), gjenvalgt. Medlem av Formannskapet/Bygningsrådet/Organisasjonskomiteen.
 • Maria Alseth (f.1995). Leder Helse- og Velferdskomiteen.
 • Jostein Gjermstad (f.1955). Nestleder Byutvikling og samferdselskomiteen.
 • Jomar Aftret (f.1970). Medlem Finans- og næringskomiteen.

Uttredende medlemmer fra Fremskrittspartiet;

Fra Venstre, 3 delegater (+1);

 • Erling Moe, gjenvalg. Varaordfører.
 • Trond Grønli Åm, gjenvalgt. Medlem Byutvikling og samferdselskomiteen.
 • Guru Holm Skillingstad (f.2001). Nestleder av Oppvekstkomiteen.
 • EliSiv Skjei (f.1969). Leder av Kultur-, Idretts- og Frivillighetskomiteen.

Uttredende medlemmer fra Venstre;

 • Lucie Katrine Sunde-Eidem

Fra Pensjonistpartiet, 3 delegater (Uendret);

 • Svein Otto Nilsen (f.1956), gjenvalgt. Medlem av Formannskapet/Bygningsrådet/Organisasjonskomiteen.
 • Morten Kokaas (f.1958), gjenvalgt. Nestleder av Kultur-, Idretts- og Frivillighetskomiteen.
 • Solveig Sandsør (f.1951). Medlem Helse- og Velferdskomiteen.

Uttredende medlemmer fra Pensjonistpartiet;

 • Elisabeth Berg Moan

Fra Kristelig Folkeparti, 1 delegat (Uendret);

 • Majen Sævik (f.1969). Medlem av Formannskapet/Bygningsrådet/Organisasjonskomiteen.

Uttredende medlemmer fra Kristelig Folkeparti;

Fra Industri og Næringspartiet 1 (Nytt parti fra 2023)

 • Merete Letnes Ødegaard (f.1977). Medlem Helse- og Velferdskomiteen.

Følgende partier ble ikke representert i bystyret;

 • Demokratene
 • Helsepartiet
 • Liberalistene
 • Norges Kommunistiske Parti
 • Partiet de Kristne