WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Bynesveien

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Bynesveien.png

Bynesveien, Riksvei 715, også kalt Trollaveien, åpnet 1922 på hele strekningen, ,går fra Hanskemakerbakken til ferjeleiet Flakk på Byneset; oppkalt i 1907 etter bygda Byneset.

Veien følger fjorden, og er hovedforbindelsen mellom Trondheim sentrum og den tidligere selvstendige kommunen Byneset, forbi Trolla.

Allerede i 1891 hadde 150 bynesinger henvendt seg til Byneset herredsstyre og bedt om at ny veg bletatt opp. Vegen fra Berg over Bergskaret til Byåsen var lite aktuell for moderne ferdsel, og den bratte vegen opp fra Klefstadhaugen var ogå vanskelig for moderne ferdsel.

Den ganle vegen til Trolla Brug fra 1860 hadde også sine tfordriger.Tre ammunisjonshus i Fagervika og Hegdalen stodi vegen. En høyere beliggende veilinje ble anbefalt både av stadsingeniøren og magistraten i 1902. I 1907 kom en innstillingom å bygge ny Bynesvei til bygrensa ved Svartbekken /Follafoten, men ble endret av ordfører Bauck til "Trolla Brugs fabrikkbygninger".

Veianlegget krevde myesprengningsarbeid, og den ble derfor ikke ferdigbygd før ut i 1920-årene.

Langs veien finnes en rekke rasfarlige strekninger, hvor Vegvesenet driver forsøk med ulike typer rassikring.

Kilde

  • Trondheim byleksikon 2008
  • Årshefte 2010 Byåsen historielag