WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Bybranner i Trondheim

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

►1015: Svein jarl satte ild på byen
►1219: Det meste av byen brenner
. ►1295, 25. desember; bybrann som startet natt til 1. juledag, hvor blant annet bybroen blir helt ødelagt og Erkebispegården får store skader.
. ►1328, 3.- 4. april; den såkalte "Ambrosiusbrannen" - Domkirken brenner.
. ►1344: Mikaelskirken brenner. Den blir ikke gjenreist.
. ►1432, 2. juli; lynnedslag starter brann i domkirken. Skadene er store.
. ►1481: Store deler av byen brenner ned.
. ►1531: Stor bybrann starter 5. mai. Av domkirken står bare koret og høykoret igjen. Det er danske tropper i kamp med erkebiskopen som starter brannen.
. ►1598, 8. mai; Vår Frue kirke, kanikkegårdene og en rekke andre bygninger brenner.
. ►1651, 5. januar brenner 90 % av byen ned, men domkirken ble berget. Sannsynligvis den mest omfattende brannen i byens historie.
. ►1658: Bebyggelsen på Bakklandet brant. Det var under den svenske beleiringen av byen.
. ►1681, 19. april; «Hornemannsbrannen». Store deler av byen brant. Navnet fikk den fordi brannen startet i kjøpmann Henrik Hornemanns brygge ved Nidelva. Ny regulering ledet av generalmajor Cicignon ga Trondheim sentrum den nåværende byplan.
. ►1708, 2. august brant hele byen unntatt bryggene og bebyggelsen i Sanden. Domkirken og Vår Frue kirke fikk store skader.
. ►1717, 3. mars og 17. juni; to større branner i nedre bydeler. Til sammen nærmere 100 bygninger ødelagt, derav tre brygger.
. ►1719, 25. januar; Domkirken i brann etter lynnedslag.
. ►1742, 9. august; 14 hus i Munkegata og Enkeltskillingsveita brant.
. ►1773: Området ved Ravnkloa brant ned.
. ►1788, 3. desember; hele den nordøstre del av byen, «Nerbyen», øst for Søndre gate og nord for Strandgaten (i dag Olav Tryggvasons gate) brente ned.
. ►1805, 14. mai brant 23 hus og 5 brygger vest i byen, i området mellom fjorden, St. Olavs gate, Dronningens gate og Hospitalsgata.
. ►1810: Øvre del av Søndre gate nedbrent; kvartalet Søndre gate, Dronningens gate og Kjøpmannsgata oppover mot Kongens gate.
. ►1813, 26. desember; 15 hus brant i området Søndre gate/Krambugata, mellom Dronningens gate og Schjoldagerveita.
. ►1818, 25. november; 50 hus og ni brygger brant nedenfor Strandgaten (Olav Tryggvasons gate), mellom Søndre og Nordre gate.
. ►1827, 31. januar; til sammen 8 gårder ble ødelagt av brann i Munkhaugveita/Munkegata.
. ►1841, 24. april; størsteparten av byens østre deler lagt i aske. Det var storm og ilden spredte seg raskt. 330 gårder og 40 brygger ødelagt. 2000 mennesker ble husløse.
. ►1842, 22. januar; vestre del av byen, nord for Kongens gate, ble flammenes rov. 371 gårder nedbrent, 3000 mennesker husløse.
. ►1844, 2. juli; et kvartal mellom Strandgaten og den nye Thomas Angells gate brant ned.
. ►1846, 11. mars; et område sør for Vår Frue kirke blir ødelagt av brann. Fra nå av innføres murtvang for nye bygninger innen et nærmere angitt område.
. ►1847, 30. desember; 23 gårder på Nedre Bakklandet brenner ned.
. ►1857: 16 brygger i Fjordgata brenner ned.
. ►1873, i påsken; flere større bygårder i sentrum ødelagt av brann, også Stiftsgården var truet.
. ►1879: Dronningens gate 26-32 ødelagt av brann.
. ►1898, 21. mai; et helt kvartal øverst i Kjøpmannsgata brenner ned, bl.a. Håndverkerforeningens gård og den gamle "Huitfeldtgården".
. ►1899, 17. februar: Den gamle Klüvergården og to andre gårder på nordsiden av Olav Tryggvasons gate ned mot Ravnklobakken brenner ned.
. ►1899, 23. mars; 18 hus på Nedre Møllenberg brenner ned. 6 mennesker omkom i brannen, som truet hele Østbyen.
. ►1942, 27. januar; Harmonien (Møllmanngården) på Torvet brant ned.
. ►1943, 24. juli; brann på Nyhavna etter alliert bombetokt. Målet var ubåtbasen Dora, men det var Trondheim Gassverk som fikk størst skade.
. ►1956, 22. oktober; brann i trikkestallen på Dalsenget. 3 mennesker omkom og 42 trikker ble ødelagt.
. ►1967, 19. oktober; 6 brygger i Kjøpmannsgata nedenfor Bakke bru brant. Royal Garden Hotel er senere reist på tomten.
. ►1983, 18. august; østlige og sørøstlige deler av Erkebispegården brant ned til grunnen.
. ►1983, 9. oktober: Tre brygger; Kjøpmannsgata 63, 65 og 67 brente ned. Brannen sprer seg også over elva hvor flere lagerbygninger går tapt.
. ►2002, 15. juni; farlig brann da Vækteren Bistro i Prinsens gate ble totalskadet av brann. Senere bygget opp igjen som tro kopi.
. ►2002, 7. desember; et helt kvartal i Nordre gate ble flammenes rov. (Brannen startet i en frityrgryte i restauranten News)
. ►2003, 21. februar; Olav Tryggvasons gate 12 (Kvamgården) ble totalskadet av brann.
. ►2004; 30. juli brøt det ut brann i tre eldre bygårder i Søndre gate. Gårdene ble likevel ikke mer skadet enn at de lot seg rehabilitere.
. ►2006, 30. april; en eldre tregård i Søndre gate 24 totalskadet i brann.
. ►2007; natt til 17.mai ble 3 brygger i Fjordgata ble totalskadet i brann.


Kilde

  • 1. Store norske leksikon]]


Eksterne lenker