WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Byåsen skole

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Byåsen skole 1891.
Akvarell av Harald Krohg Stabel. Fra Det gamle Byåsen i tekst og bilder 2011

Byåsen skole ble grunnlagt i 1863, og var i mange år en av landets største barneskoler. På det meste hadde skolen i skoleåret 1969/70 1564 elever. I dag har skolen i overkant av 600 elever.

Hovedanlegget fra 50-tallet ble utdatert, og Trondheim Kommune bestemte seg etterhvert for å bygge en ny skole etter moderne krav både til bygningsmiljø og pedagogikk. Oppgaven ble å utforme et anlegg som skulle huse en barneskole, Trondheim kommunale musikk- og kulturskole og et kulturhus for nærmiljøet.
Byåsen skole er i dag en baseskole med undervisningsarealer som ivaretar forskjellige former for undervisning og gruppestørrelser. En stor del av skolen kan leies ut for å imøtekomme nærmiljøets behov for lokaler.Planene for skolens utearealer er utformet gjennom en tett dialog med brukerne. Det har gitt en skolegård med et mangfold av aktivitetsmuligheter.
Det meste av den gamle skolen på Byåsen ble revet, men den sentralt plasserte ”Nyskolen” eller "Fjøset" fra 1930 og ”Festsalen”, som er et tilbygg fra 1965, står igjen. "Fjøset" er tatt i bruk av Musikk- og kulturskolen og "Festsalen" er bygget om og rommer svømmehall, flerbrukssal med mulighet for musikk- og sceneaktiviteter, samt mindre øvingsrom for musikkskolen. I tillegg er det tilflyttet en skolestue fra Steinaunet som tilsvarer den første Byåsen-skolen fra 1863. Denne benyttes som museum og vitner, sammen med Fjøset og Festsalen, om skolens snart 150-årige historie.

Tekst til bildet Byåsen skole 1961

Byåsen skole 1961.
Bilde fra Det gamle Byåsen i tekst og bilder 2011

Byåsen skole våren 1961, med gymnastikkbygningen fra 1938 til venstre, "Brygga", Småskolen" fra 1909 bak, og første del av bygningene fra 1960-tallet bakerst.
F-bygget ("Fjøset", i dag Musikkskolen) fra 1930 til høyre. Gammelskolen fra 1863 fremst, ombygd og påbygd i 1890 med styrebolig andre etasje.
Det rødmalte uthuset fra 1930 rommet utedo for elever og lærere, samt også avlingen fra åkeren på bildet.

Den var et tillegg til lærerlønna for lettere å kunne skaffe skolen en god lærer. Den tolv mål store lærerjorda var ikke kommunens eiendom, men en tinglyst gave som ikke var tillatt å avhende. Munkvoll gård i bakgrunnen, med første byggetrinn (1958) av Vanføreheimen.

Foto F-W 7144 NTNU UB

Tekst til bildet Byåsen skole 1933

Byåsen skole 1933.
Bilde fra Det gamle Byåsen i tekst og bilder 2011

Byåsen skole 1933. Etter maleri av K. Erlandsen. Den eldste bygningen ble oppført i 1863 (revet 1964).
Uthuset bygd i 1930 (revet 1964). Skolebygningen til høyre var opprinnelig en brygge flyttet fra Sandgata, og brukt som skolebygning fra 1909 (revet 1964).
Skolebygning til venstre oppført i 1930. Vassfjellet ruver i bakgrunnen.
Foto fra Byåsen skole via Arne FjelnsethByåsen skole feirer 75 års jubileum.

Skrevet av Gerd Løfcenius 6 a, Byåsen skole i Julehilsen fra Strinda 1938

Byåsen skole-plan

Den 21. oktober 1938 feiret vår skole 75 års jubileum. Det var skoledag for mange av oss barn, men| vi skulde slippe å ha nogen ordentlig skoledag, for vi skulde feire skolens jubileumsdag.

Vi slapp også å møte påskolen til vanlig tid, men vi måtte isteden komme klokken ti.
Alle sammen stilte op ved storskole trappen, og så blev det talt op hvor mange det var tilstede. Det var i alt 267 barn. Så sang vi første og siste vers av fedrelandssangen «Ja, vi elsker dette landet».

Derefter fortalte skolebestyrer Arnt Bonesvoll litt om skolens historie. Den blev stiftet den 21. oktober 1863. Da var det bare ett klasseværelse, der hvor nu lærerboligen er. Det var da bare én etasje og bare seksti elever, men nu er det tre hundre og syv elever. Senere blev det bygd på til to etasjer. Det er nu to skolebygninger, en gymnastikksal, en lærerbolig og et fjøs. Gymnastikksalen blev bygd i 1937.


— Efter talen blev det tatt fatt på nogen idrettsleker. Alle barna i første og andre klasse måtte stille op ved gymnastikksalens trapp og springe til storskoletrappen. Det var om å gjøre å springe fortest, for på trappen stod en stor kasse med premier, så de fikk ta det de selv vilde ha.
I tredje klasse fikk alle sammen springe med en potet på en skje, og der var det også om å gjøre å komme først til kassen, som stod på trappen, for å få tak i en premie. Det var også om å gjøre å komme først for alle de andre som sprang, de i de større klassene.

Til slutt blev vi overrasket med at vi fikk en stor banan alle sammen. Om kvelden var det en festlig tilstelning i gymnastikklokalet for alle voksne som hadde interesse av det.


Kilde