WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Byåsen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Hospitalsløkkan 20

Byåsen, Gaularåsen, er et stort åsområde vest og sørvest for det opprinnelige Trondheim før 1964, avgrenset i øst av Nidelva, avgrenset i vest av Byneset og mot nord av Trondhjems Bymark . Åsen har gitt navn til bydelen Byåsen.

Byåsen hørte opprinnelig inn under Strinda herred. bebyggelsen var i eldre tider spredt, med flere lystgårder. På Havstein fikk Byåsen egen kirke, Havstein kirke, i 1857. Særlig på Selsbakk ble det tidlig anlagt mye industri, særlig fordi Leirelvvassdraget ga grunnlag for dette med sin stabile vannføring.

I 1908 ble det nedsatt en komité med formål å løsrive Byåsen fra resten av Strinda, og opprette egen kommune eller slå seg sammen med Trondheim kommune. Dette førte ikke fram.

Kongeveien til Trondheim kom sørfra over Byåsen, og hovedveien til Byneset gikk også her.

Den nye bebyggelsen på Byåsen kom til tidlig på 1900-tallet, og ble først regulert ut fra Gråkallbanens trasé. Eiendomselskapet hadde kjøpt opp store landområder og utstykket disse til boligtomter. I 1953 ble 900 dekar lagt inn under trondheim kommune, og i 1964 ble Byåsen sammen med Strinda innlemmet i storkommunen Trondheim.

Byåsen var også tidligere et politisk/administrativt distrikt. Distriktet var avgrenset av Trondheimsfjorden i nord, Skansen og Nidelva i øst, Leirelvvassdraget i sør, og Byneset i vest. Distriktsadministrasjonen lå i Hospitalsløkkan 20B.

Byåsen prestegjeld lå i Byåsen prosti.

På Byåsen ligger en rekke kjente områder: Breidablikk Dalgård Dahlhaug Fagerlia Ferstad Hallset Hammersborg Havstad Havstein Hoem Kystad Lian Munkvoll Nyborg Rydningen Rognheim Selsbakk Stavne Stavset Sverresborg Ugla Vådan


Kilder

  • 1. Trondheim byleksikon