WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Bryggene i Trondheim

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Bryggene i Trondheim s 105
Bryggene i Trondheim s 106
Bryggene i Trondheim s 107

Bryggene i Trondheim

Først på 1700-tallet ble de første brygger oppført mot fjorden, og på samme tid ble det også hygget brygger på Bakklandet, sannsynligvis i forbindelse med at denne forstaden ble gjenreist etter at den var blitt avsvidd i forbindelse med Armfeldts tog i 1718. Også de første brygger utover mot Sanden skriver seg fra samme tidsrom. Ved Cicignons gjennomgripende regulering av byen etter brannen i 1681 ble Kjøpmannsgaten anlagt, og derved ble bryggene skilt fra kjøpmennenes vånegårder ved et bredt intervall. Derved oppsto bryggene i den fasong som vi har bevart den dag i dag, med gavlen mot gaten og elven. Kjøprnannsgatens nivå kom til å ligge atskillig høyere enn bryggegatens. Dette var i overensstemmelse med Cicignons befestningsplan, for derved kunne Kjøpmannsgaten danne toppen av en sammenhengende bastion mot elven. Det er bevart en rekke karter over bryggerekkene, bl. a. generalløytnant Johan Wibes kart fra 1708, et bykart fra 1736, havnemester Rolf Møllers kart fra 1764, Johan Daniel Berlins kart fra 1777 og kaptein Bloms kart fra 1830. Flere av disse kartene gir opplysninger om de enkelte bryggers eiere.

Bryggene i Kjøpmannsgaten
Bryggene i Fjordgaten
Bryggene i Prinsens gate
Bryggene til Olav Tryggvasons gate
Sandgatens bryggerekke
Bryggerekken på Øvre Bakklandet
Bryggerekken på Nedre Bakklandet
Bryggerekken i Nygaten
Bygninger gjenreist på Sverresborg folkemuseum


Kilde

  • 1. Trondheim byleksikon
  • 2. Trondhjemske samlinger. Trondheim historiske forening 1964. Bryggene i Trondheim ved Wilhelm K. Støren.

Eksterne lenker